Oznam o nebezpečnom výrobku

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili plastovú edukačnú hračku značky MEGA CREATIVE typ/číslo modelu INDEX 471110, čiarový kód: 5908275167075, túto hračku môžu vrátiť. Z dôvodu , že táto hračka bola na základe výsledkov skúšok vyhlásená za nebezpečnú. Zákazníkom bude vrátená kúpna cena tohto výrobku.

PR správa , zdroj: TIBIS s.r.o.