Novohradský pedál začína už v nedeľu

Pre deti aj dospelých je zameraná najbližšia víkendová cyklistická akcia v Lučenci. Minulý rok sa jej zúčastnilo okolo 250 cyklistov.

Zapretekať si môžu aj tento rok vo viac ako desiatich kategóriách. Trať meria 22 alebo 44 kilometrov, prechádza prevažne lesnými cestami. Začína na mestskom kúpalisku Lučenec, preteky organizátori naplánovali na 4.júla od 08:00 do 10:30 hod.


Prihlásiť sa na preteky je možné už len na mieste, do vyčerpania štartových čísel. Ako ďalej organizátori uvádzajú, podla opatrení aktuálne platných pre okres Lučenec (stupeň ostražitosti I.) bude na športové podujatie povolený vstup len osobám, ktoré spĺňajú podmienky a odovzdajú pri vstupe vyplnené čestné prehlásenie. Týka sa to pretekárov, doprovodu aj divákov.

Zdroj:vobraze.sk