Namiesto dvoch ciest opraví mesto viacero poškodených chodníkov

V Rimavskej Sobote budú opravovať niekoľko poškodených chodníkov. Rozhodli o tom poslanci na uplynulom mestskom zastupiteľstve. Poslanci zároveň schválili tretiu zmenu rozpočtu. Práve v rámci nej bola na opravu najviac poškodených chodníkov v meste vyčlenená suma 165 tisíc eur.

K úprave rozpočtu došlo hlavne z dôvodu presunu takmer 900 tisíc eur z rezervného fondu do príjmov rozpočtu. Tieto prostriedky chce samospráva použiť na rôzne účely. V rámci kapitálových výdavkov naplánovalo mesto aj rekonštrukciu Okružnej ulice a ulice smerujúcej na Šibeničný vrch, obe v hodnote 165 tisíc eur. Poslanci ale tento zámer pozmenili. Ako uviedol poslanec a predseda finančnej komisie Michal Demeter, podľa ich názoru, ako aj názoru občanov, s ktorými sa o tejto téme rozprávali, spomínané ulice síce treba opraviť, ale ešte nie sú v takom zlom stave a znesú odklad. “Na základe rozhovorov s občanmi navrhujeme, aby boli v prvom rade opravené chodníky, a to z dôvodu ich nevyhovujúceho technického a zdraviuohrozujúceho stavu,” vysvetlil Demeter, ktorý zmenu inicioval.

Ide o chodník na Malohontskej ulici v smere od kruhového objazdu pri Lidli až ku kruhovému objazdu pri dome kultúry z jednej strany, chodník na Jánošíkovej ulici na oboch stranách v smere od mosta cez rieku Rimavu po budovu Slovenskej sporiteľne, chodník na ulici Cukrovarskej z jednej strany smerom od kruhového objazdu pri Lidli po koniec mestskej záhrady, chodník na Dobšinského ulici od mosta pri zelovoci až ku Diagnostickému centru, chodník na starej Sobôtke smerom od predajne Farmfoods smerom k poľu pod plánovanou IBV III. a chodník na Ulici Clementisa – Novomeského od zimného štadióna smerom k potravinám. Na návrh poslanca Štafana Baláža bola do zoznamu doplnená oprava chodníka pri Rimave, ktorý je podľa jeho slov v dezolátnom stave. “Naozaj by sme to mali prioritne opraviť, je zázrak, že tam nikto neutrpel nejaký silný úraz,” súhlasil so Štefanom Balážom jeho kolega Ivan Hazucha.

V rámci tohto bodu boli odsúhlasené aj ďalšie poslanecké návrhy, ale aj požiadavky primátora Jozefa Šimka. Na rekonštrukciu amfiteátra vyčlenili poslanci 150 tisíc eur, ale s podmienkou, že akcia sa zrealizuje iba v prípade, ak Banskobystrický samosprávny kraj poskytne sumu 100 tisíc eur. Suma 5 000 tisíc eur bola napríklad vyčlenená na opravu dlažby na Hlavnom námestí a o 20 tisíc eur bol navýšený príspevok na rekonštrukciu strechy zimného štadiónu.

Zdroj: vobraze.sk

Na Hlavnom námestí opravia dlažbu. Príspevok pôjde aj na kostolnú vežu