Na Kurinci vyrúbali stromy a prečistili plochu pod elektrickým vedením

V okolí elektrických vedení na Kurinci vyrúbali niekoľko stromov a prečistili už zarastenú plochu ochranného pásma. Prečistené boli viaceré lokality v okrese Rimavská Sobota. Neďaleko hrádze na Kurinci začali ešte minulý rok. „Posledné práce sme zrealizovali minulý mesiac. Prebehol tu plošný výrub stromov a drevín v ochrannom pásme vedenia vysokého napätia na ploche 18 600 metrov štvorcových,“ povedal pre vobraze hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. Okrem toho bolo podľa neho nutné spíliť desať stromov, ktoré sa nebezpečne nakláňali smerom k elektrickému vedeniu spoza ochranného pásma a orezali aj konáre stromov za ochranným pásmom, ktoré ohrozovali prevádzku vedenia, na ploche 660 metrov štvorcových. Práce pre nich robila dodávateľská firma. „Na výruboch sa podieľalo päť odborných piliarov, pričom výruby a orezávanie vykonávali ručne. Kvôli bezpečnosti sme v tomto prípade vypli dotknuté vedenie a zložili vodiče, aby nedošlo k ich poškodeniu,“ doplnil.

Prečistený bol aj úsek pri hlavnej ceste na vedení vysokého napätia. „Dôvodom boli najmä krátkodobé, niekoľkosekundové výpadky elektrickej energie na vedení vysokého napätia, ktoré zapríčiňovali porasty a konáre v blízkosti vodičov. V tomto úseku sa pílilo ručne aj pomocou traktorovej frézy,“ poznamenal. V ochrannom pásme vedenia takto pomocou dodávateľa vyčistili plochu 78 000 metrov štvorcových.

Koncom minulého roka realizovali výruby aj v Tisovci. Na jar robili výruby aj v obci Ratkovská Suchá, konkrétne v časti Ploské a v obci Rovné v časti Potok. „V týchto lokalitách budeme ešte pokračovať,“ avizuje Gejdoš. Momentálne dokončujú výruby aj v Hnúšti a plánujú pokračovať v oblasti medzi Hnúšťou a Tisovcom.

Udržiavanie ochranného pásma vzdušných elektrických vedení bez porastov je veľmi dôležité. Je to jedna z podmienok bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej sústavy. Ak sa v blízkosti vedenia nachádzajú stromy alebo porasty, často spôsobujú krátkodobé výpadky a niekedy aj poruchy väčšieho rozsahu. Dotyky konárov o vodiče spúšťajú automatické ochranné mechanizmy, ktoré vedenie na niekoľko sekúnd vypnú a znova zapnú. Ak sa už konár vedenia nedotýka, vedenia zostáva v prevádzke. V prípade, že problém pretrváva, vedenie sa znova vypne a zostane vypnuté. Pri väčšej kolízii, napríklad pri páde stromu alebo mohutného konára na vodiče, môže dôjsť k pretrhnutiu vodičov, poškodeniu stĺpa, prípadne k jeho zlomeniu alebo pádu. Okrem dlhodobého výpadku elektriny takto môže vzniknúť aj mimoriadne nebezpečná situáciu, napríklad požiar. Výrubmi tomu predchádzame.

Veľmi dôležitým, ale často opomínaným faktom je, že starostlivosť o ochranné pásma elektroenergetických zariadení a ich udržiavanie v patričnom stave je podľa zákona o energetike povinnosťou majiteľa pozemku. V praxi sa ale elektrikári často stretávajú s neznalosťou tejto povinnosti, ale aj jej vedomým ignorovaním. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo vyzvať majiteľa pozemku, aby si priestor ochranného pásma vyrúbal alebo okliesnil. Ak to v stanovenej lehote neurobí, distribučná spoločnosť má právo vykonať výrub, prípadne okliesnenie v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade zastupuje nezodpovedného majiteľa pozemku. Pre distribučnú spoločnosť to predstavuje zvýšené náklady na údržbu, ale aj časové zaťaženie. „Náklady, čas a energia by sa dali v takomto prípade využiť efektívnejšie v prospech odberateľov,“ avizuje Gejdoš. Zároveň upozornil, že aj v prípade, že výruby vykoná ich spoločnosť, prípadne ich dodávateľ, všetka drevená hmota patrí majiteľovi pozemku. „Preto ju naši zamestnanci ani dodávateľské spoločnosti nesmú odviezť – išlo by o krádež,“ uzavrel Gejdoš.

Zdroj: vobraze.sk