Deťom z rómskych rodín sa venovali lektori i remeselníci

ROMANO SUNO

Návrat do roku 2021 – OZ Jazdecký klub Excel Madon – zrealizovaný projekt Romano suno s podporou Kultminor vo výške 5 000 eur. Cieľom celého projektu bolo poskytnúť možnosť deťom, ktorých rodičia z dôvodov zlej finančnej situácie nemajú prostriedky na to, aby sa ich deti mali možnosť zúčastniť sa vôbec niekedy letného tábora. No sú to deti ako každé iné, majú svoje sny, svoje požiadavky, majú rovnako aj talent a zručnosti, ktoré je potreba u nich rozvíjať a podporiť ich rozvoj aj prostredníctvom nových vedomostí a spoznávania nových kamarátov a budovania medziľudských vzťahov medzi sebou do budúcna. Deti sú našou budúcnosťou, je nevyhnutné podporovať ich v rozvoji ich talentu a zručnosti, a my prostredníctvom 2 turnusov letných táborov sme toto deťom umožnili a splnili im ich sny.

Počas tábora mali možnosť navštíviť miesta, na ktorých ešte neboli, a zažiť nové zážitky, spoznať nových ľudí a krásy nášho malého Slovenska. Prostredníctvom remeselných dielní im bolo umožnené naučiť sa a spoznať rómske remeslá, priblížiť im ich históriu a tým v nich utužiť hrdosť na svoju identitu. Remeslá boli v minulosti hlavným zdrojom príjmov, a v súčasnej dobe je o ne záujem, je potreba ich zachovať a zároveň nimi je možné aj sám o seba sa vedieť postarať, nakoľko sú zdrojom príjmu aj v súčasnosti, v rámci regiónov sú podporované tradičné remeslá a je im udeľovaná aj regionálna značka. Remeslá, ktorým sme sa venovali sú neustále vyhľadávané a obľúbené u obyvateľov.

Podkuť koňa, to dokáže len dobrý kováč, ušiť si vhodný odev, aj zo starších materiálov recykláciou a šitie tradičnej rómskej sukne SLNKO je umenie, s ktorým ich oboznámila lektorka krajčírka, väčšina rómskych žien pracovala v závodoch kde sa šili odevy, bolo to pre ne typické zamestnanie, ktorým by sa aj v súčasnej dobe vedeli uživiť aj ako podnikateľky. Žijeme vo vidieckom prostredí, kde je dennou potrebou domácností žijúcich v dome na vidieku ovládať tieto remeslá. Rómska hudba a spev, tanec rozprúdia krv v žilách všetkých, sú nezameniteľnou súčasťou kultúry Rómov, aj zdrojom ich príjmu z vystúpení, účasti na svadbách. Deti sa učili rómske tance, piecť tradičné pečivo, tvorili drobné úžitkové predmety. Z finančných prostriedkov bol zakúpený veľký exteriérový nožnicový stan, ktorý bol výborným miestom na vonkajšie aktivity s deťmi a chránil ich pred slnkom a nepriazňou počasia.

mlyn Rimavske Brezovo

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Kultminor

PR-správa – Veronika Muránska