Teplý Vrch – centrum letného relaxu

Navštívili sme aj obec Teplý Vrch. V letnej sezóne je turisticky najnavštevovanejšou z okolitých obcí. Tamojšia vodná nádrž je dlhodobo známa najteplejšou vodou na Slovensku. Pri nádrži je Hikóriový porast, športovo-oddychový areál Drieňok, Náučný chodník Drienčanský kras, či najnovšie na sezónu pripravené aj odpočívadlo pre cyklistov.