Rýchlosť na obchádzke Bátky a Figy znížia aj na 30 km/h. Dopravná zmena má byť aj v R. Seči

V obciach medzi Bátkou a Rimavskou Sečou znížia vozidlám maximálnu povolenú rýchlosť. Po ceste III. triedy tade povedie obchádzka z rekonštruovanej cesty I. triedy medzi obcami Bátka a Figa. Uzavrieť sa má začiatkom budúceho týždňa. Pracovníci Slovenskej správy ciest ešte robia na dopravnom značení, ktoré má ešte odobriť dopravný inšpektorát. Zmena má byť aj v obci Rimavská Seč, kde v mieste napojenia na cestu II. triedy je v križovatke značka STOP. Tu má dôjsť k presmerovaniu dopravy na hlavnú cestu. Z terajšej hlavnej cesty II. triedy tak bude vedľajšia. Ako pre vobraze.sk uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest, cesta od Bátky po osadu Teška má byť uzavretá v priebehu pondelka 15. augusta. „Ukončenie premávky po obchádzkovej trase sa predpokladá najneskôr do začiatku zimnej údržby, aby mohla doprava počas zimných mesiacov využívať cestu I/16,“ skonštatoval.

„Na obchádzkovej trase bude osadené dočasné dopravné značenie, ktorým sa obmedzí rýchlosť vozidiel v celom úseku na 60 km/h v obciach a kolíznych miestach na 30 km/h, v obciach bude rovnako osadený zákaz zastavenia vozidiel na ceste,“ zdôraznil Guzi. Podľa jeho slov obyvatelia neďalekej obce Barca, autobusová doprava smerujúca do obce Barca a všetky záchranné zložky budú môcť využívať jednosmernú staveniskovú komunikáciu po ceste III/2802 cez obec Dulovo a následne pôjdu po staveniskovej komunikácii.

Do obce Rakytník sa bude dať podľa Guziho dostať cez obec Uzovská Panica po cestách III/2753 a III/2759.

Hlavná obchádzková trasa cesty I. triedy bude viesť po ceste III/2798 cez obce Bátka – Vieska nad Blhom – Radnovce – Rimavská Seč, následne po ceste II/571 Rimavská Seč – Abovce, za obcou Abovce sa napojí na cestu I/67 cez obce Kráľ – Riečka – Štrkovec a pred mestom Tornaľa sa napojí naspäť na cestu I/16.

Dva dôvody uzavretia cesty

Uzavretie cesty I/16 si podľa Guziho vyžiadali dva dôvody. Zhoršený stav mosta nachádzajúceho sa pred križovatkou cesty I/16 s cestou III/2759, ktorého rekonštrukciu už nie je možné realizovať po poloviciach, ako predpokladal projekt, keďže došlo k rapídnemu zhoršeniu stavu krajných nosníkov.
„Zároveň sa vplyvom nákladnej dopravy a neúnosného podložia cesty I/16 jej stav zhoršil natoľko, že došlo k porušeniu podkladných vrstiev vozovky. Preto je potrebné realizovať zlepšenie únosnosti podložia, aby sa podobný jav v krátkej dobe po ukončení prác nezopakoval,“ hovorí a dodáva, že zlepšenie únosnosti podložia si vyžaduje odstránenie celej konštrukcie vozovky, tieto práce nie je možné realizovať za plnej premávky pri zabezpečení bezpečnosti pracovníkov a účastníkov premávky.

Zdroj: vobraze.sk