Nová cyklocesta má mať šírku tri metre. Pracovníci robia na viacerých úsekoch + foto

Bývalá železničná trať pri Maštici

Nová cyklocesta medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom, ktorá je tento rok vo výstavbe, má mať šírku tri metre. Asfaltový povrch tak bude širší, ako aktuálna časť už urobenej cyklocesty. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková, momentálne prebiehajú prípravné práce, ktoré spočívajú vo výrube drevín, čistení pôvodného odvodňovacieho systému a odstraňovaní podvalov zo starej železničnej trate.

Práce podľa nej prebiehajú rovnako v obidvoch etapách, medzi Poltárom a Hrnčiarskou Vsou, ako aj medzi Hrnčiarskou Vsou a Rimavskou Sobotou. Celkovo ide o takmer 30-kilometrový úsek, ktorý vedie po násype bývalej železničnej trate. Pracuje sa vo viacerých úsekoch a v teréne je okolo 80 ľudí, ktorí prečisťujú trať a pomocou bagra odstraňujú podvaly.

Súčasťou cyklocesty je tunel pri obci Ožďany a viacero mostov. Ten najväčší budú musieť dorobiť, nakoľko ho pred rokmi železnice odviezli na východné Slovensko, kde nahradil poškodený most v havarijnom stave. 

Časť cyklocesty je uzavretá kvôli oprave mostu

V Rimavskej Sobote je uzavretá časť cyklocesty, ktorá sa nachádza rovnako na násype bývalej železničnej trate. Dôvodom je železničný most, ktorý renovujú. Podľa stanoviska BBSK má byť existujúca časť cyklocesty uzavretá kvôli rekonštrukcii do novembra tohto roku. „Na spomínanom úseku prebiehajú práce spočívajúce v rozoberaní mostnej konštrukcie. Uzávierka komunikácie bude do konca novembra 2023, z dôvodu rekonštrukcie 4 mostov na tomto úseku. Vzhľadom na priebeh prác a na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti občanov prosíme o dodržanie uzávierky komunikácie, respektíve staveniska,“ informuje Štepáneková. 

Napriek jej stanovisku bol však reálne zatiaľ zo štyroch mostov reálne uzavretý len jeden. Cyklotrasa, ktorá spája mesto s Kurincom, je tak zatiaľ prejazdná, ak sa na ňu napojíte v smere od bývalej Hypernovy. Podľa informácií rimavskosobotskej samosprávy budú navrhovať vyhotovenie statického posudku, či zvyšné mosty treba vôbec rozoberať a rekonštruovať. 

Realizátorom prác je spoločnosť OHLA ŽS z Brna, s ktorou BBSK uzavrel zmluvu o dielo. Subdodávateľske práce realizuje rimavskosobotská spoločnosť ATB.

Podľa projektu cyklocesta nepovedie až k železničnej stanici

Začiatok cyklocesty v Rimavskej Sobote bude podľa Štepánekovej na Školskej ulici, kde začína už existujúca cyklocesta. „Na tomto úseku dôjde len k lokálnym rekonštrukciám poškodenej vozovky, rekonštrukciám objektov (mostov) a obnove aj aktualizácii dopravného značenia. V zmysle projektovej dokumentácie sa neuvažovalo so začiatkom cyklistickej komunikácie v blízkosti železničnej stanice v Rimavskej Sobote,“ priblížila Štepáneková. Zároveň podotkla, že cyklistická komunikácia v Poltári začína na Ulici 9. mája, kde je dopravným značením vedená na Továrenskú ulicu.

Časť cyklocesty na Kurinec na niekoľko mesiacov uzavreli

Zdroj: vobraze.sk