Žiaci Základnej školy Š. M. Daxnera v R. Sobote sa zapojili do projektu elektroodpad – dopad

Problematika elektroodpadu a odpadu je stále častejšie skloňovaná na verejnosti, preto sa žiaci Základnej školy Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote začali venovať práve tejto tematike. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o danej tematike. V rámci projektu boli na našej škole umiestnené samostatné nádoby na batérie a drobný elektroodpad od spoločnosti SEWA, ktoré sú v súčasnosti takmer naplnené. V mesiaci január sa uskutočnila beseda o elektroodpade, kde žiačky 8.A triedy informovali svojich spolužiakov o dôležitých poznatkoch a tiež zážitkoch zo vzdelávacieho centra Zaježová. Na túto besedu nadväzoval vedomostný kvíz Kahoot, ktorý vytvorili samotní žiaci. Následne sme na škole zrealizovali audit, aby sme zistili, aký druh a počet spotrebičov majú žiaci vo svojich domácnostiach.

Na hodinách technickej výchovy žiaci 8. ročníka tvorili projekty zamerané na kúpu nového elektrospotrebiča, kde porovnávali rôzne spotrebiče navzájom a rozhodli sa tak pre ten najlepší elektrospotrebič z hľadiska spotreby, kvality, ceny a predovšetkým miery zaťaženia životného prostredia.

Naša škola sa riadi heslom: „V zdravom tele zdravý duch“, a preto sme aktivitu zameranú na separovanie odpadu spojili so športovou aktivitou, aby tak žiaci počas vyučovania vykonávali aktívny pohyb.

Na hodinách biológie a etickej výchovy si žiaci ôsmeho, piateho a siedmeho ročníka vyskúšali, aké je byť na chvíľu niekým iným a vžili sa tak do roly ľudí, ktorí pracujú v ťažkých až neľudských podmienkach pri ťažbe kovov, ktoré sú nevyhnutné pri výrobe elektronických zariadení.

Spojením geografie a biológie si žiaci precvičili orientáciu na mape pri určovaní krajín, v ktorých sú vyrobené ich mobilné telefóny, slúchadlá, tablety, reproduktory a pod. Musíme spomenúť, že mapu sveta, ako pomôcku pre túto aktivitu vytvorili samotní žiaci s využitím odpadového materiálu.

Jednou z najatraktívnejších projektových aktivít bola úniková hra s názvom Sodoma, kde žiaci riešili úlohy spojené s elektroodpadom. Cieľom hry bolo zabrániť tomu, aby sa ich mobilné telefóny dostali do Ghany, kde sa nachádza obrovská skládka elektroodpadu. Miestni obyvatelia toto miesto nazývajú Sodoma.


Súčasťou projektových aktivít bola tvorba videí. Žiačky 8.A triedy si samy navrhli scenár, postrihali jednotlivé videá a vytvorili tak vlastné elektroodpadové správy, ktoré informujú o aktivitách týkajúcich sa elektroodpadu na našej škole.

Veríme, že žiaci našej školy sa budú voči našej planéte správať zodpovednejšie a nadobudnuté poznatky budú zdieľať so svojimi rodičmi, kamarátmi a širšou verejnosťou. Na záver by sme sa chceli poďakovať organizáciám SEWA a. s. a CEEV Živica, bez ktorých by realizácia tohto projektu nebola možná a zmysluplná.

Zdroj: PR článok, ZŠ Š. M. Daxnera