Stredná odborná škola v Hnúšti ponúka odbory, s ktorými sa v budúcnosti určite nestratíte na trhu práce + video

Deviataci už ste rozhodnutí?

Stredná odborná škola v Hnúšti má v ponuke niekoľko zaujímavých odborov, s ktorými sa v budúcnosti určite nestratíte na trhu práce. V školskom roku 2024/2025 otvárame nasledovné odbory:

4-ročný študijný odbor:

sociálno-výchovný pracovník, sociálno-výchovná pracovníčka

3-ročné učebné odbory:

mechanik opravár – stroje a zariadenia, mechanička opravárka – stroje a zariadenia

stolár, stolárka

krajčír – dámske odevy, krajčírka – dámske odevy

Všetky trojročné učebné odbory máme zaradené aj do systému duálneho vzdelávania, žiaci vykonávajú prax priamo na pracoviskách firiem v našom okrese. Žiaci, ktorí nemajú záujem o vstup do systému duálneho vzdelávania vykonávajú prax v našich dielňach, ktoré máme zmodernizované a na vysokej úrovni.

Pozrite si motivačné video

Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. februára 2024 od 9.00 h do 15.00 h v priestoroch školy. Presvedčte sa na vlastného oči ako to u nás vyzerá.

SOŠ Hnúšťa

Sledujte nás na www.soshnusta.edupage.sk a na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/StrednaOdbornaSkolaHnusta a https://www.instagram.com/_stredna_odborna_skola_hnusta/

Zdroj: PR-článok, Stredná odborná škola v Hnúšti