Stredná odborná škola technická a agropotravinárska žije športom

Žiaci Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote opäť dokázali, že sú v športe skutočne dobrí. Dňa 29. septembra sa zúčastnili veľkého športového podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou BBSK. Išlo o Športovú olympiádu mládeže v Banskej Bystrici, na ktorej sa predstavilo viac ako 200 športovcov zo všetkých 13 okresov kraja. Tento deň priniesol množstvo skvelých zážitkov a športových súbojov. Vynikajúci výkon podali aj žiaci SOŠTaAP v Rimavskej Sobote, ktorí získali v malom futbale prvé miesto. Škola je na nich právom pyšná a ďakuje im za vzornú reprezentáciu.

Svoj športový talent majú žiaci možnosť aj naďalej rozvíjať pod vedením zanietených pedagógov vo vynovenej telocvični či už v rámci hodín telesnej a športovej výchovy, alebo v rámci krúžkovej činnosti. V priestoroch školy došlo počas letných prázdnin k veľkej rekonštrukcii podlahy školskej posilňovne a haly telocvične, ktorá dostala úplne nový šat. Telocvičňa nebude slúžiť len žiakom školy na vyučovaní, ale aj širokým školským aktivitám a ubytovaným študentom.Zdroj: Katarína Sroková, SOŠTaAP, PR – článok