Dúžavskú cestu navštívila komisárka + foto a video

Rómske sídlisko Dúžavská cesta pri Rimavskej Sobote navštívila Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Počas vyše hodinovej návštevy bola na exkurzii v práčovni a aj v materskej a základnej škole. Stretla sa aj so zdravotne postihnutým chlapcom, ktorý býva s rodičmi na prvom poschodí a je odkázaný na vozík. Komisárka aj s terénnymi pracovníkmi z R. Soboty hovorila s rodičmi postihnutého Michala a navrhli im požiadať o pomôcku na prekonávanie architektonických bariér. Tá by pomohla pri transporte po schodoch do školy či k lekárovi. Ako spomenula Natália Kaločaiová, matka postihnutého chlapčeka, o schodolez ešte nepožiadali.
Na úradoch podľa jej slov o nich vedia, lebo syn má postihnutie už odmalička. Chlapca preto znášajú z prvého poschodia na prízemie na drevenej stoličke. Ako však rastie, jeho preprava je čoraz náročnejšia a ťažšia. Navštevuje špeciálnu základnú školu v R. Sobote. „Je to ťažké, lebo keby sme aj o toto zariadenie na schodisko požiadali, tak sú tu deti, ktoré by ho mohli znehodnotiť,“ poznamenala Kaločaiová.

Komisárka jej vysvetlila, že je aj možnosť mobilného zariadenia, ktoré by mohli mať u seba v byte. „Hovorili sme s rodičmi. Poskytli sme im poradenstvo, ako ďalej môžu postupovať v prípade pomoci pre ich syna a o aký príspevok ešte z hľadiska mobility tohto chlapčeka by mohli požiadať z úradu práce,“ povedala po návšteve Zuzana Stavrovská. Zároveň dodala, že sa dohodli s terénnymi pracovníkmi, že ich budú kontaktovať pri poskytnutí poradenstva a pomoci týmto ľuďom, ktorú im môže poskytnúť štát. Na sídlisku podľa jej informácií žije približne 1 100 obyvateľov a z toho asi 30 ľudí má zdravotné postihnutie. V R. Sobote sú štyria terénni pracovníci, ktorí pomáhajú najmä v prípade Dúžavskej cesty so spomínanou rómskou komunitou.

„Veľmi sa tešíme, že sme mali možnosť nahliadnuť aj do školy a vidieť, ako sa vzdelávajú deti z tejto komunity,“ povedala komisárka a dodala, že ich návštevy sú u klientov neohlásené. V škole na nich ale urobili dojem. „Myslím si, že sú tu veľké šance na to, aby tie deti mohli pokračovať ďalej v ďalšom vzdelávacom stupni. Veľmi im držíme palce a ak bude potrebné, sme im k dispozícii pomôcť aj pri riešení týchto prípadov,“ dodala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

V R. Sobote strávila takmer celý deň a išlo o ich 37 návštevu v regiónoch od roku 2017. Navštívila mestský úrad, kde pracovníkom sociálneho odboru a záujemcom odprezentovala svoju činnosť a možnosti pomoci. Dozvedela sa, že mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v domácnostiach vyše 90 obyvateľom, s 33 opatrovateľkami. Okrem toho zamestnáva na mestskej polícii piatich ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí obsluhujú kamerový systém. Komisárka navštívila aj denný stacionár či ZŠ P. Dobšinského, kde vzdelávajú aj žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Zdroj: vobraze.sk

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“