SOŠOS v R. Sobote mala zabíjačku i ples. Ponúka možnosť štúdia v odboroch z oblastí gastronómie, beauty i stavebníctva

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote prichádza v najbližšom školskom roku s najširšou ponukou odborov v kraji. Zaradiť sa dajú medzi gastronomické, beauty, stavebné odbory či potravinárske. Medzi vlajkovú loď radia hotelovú akadémiu.

„Kto je šikovný a chce pracovať, tak sa rýchlo uplatní, lebo na trhu je nedostatok murárov. Naši absolventi sú pripravení na všetky základné stavebné práce od vonkajších prác, kladenia chodníkov, zámkovej dlažby či betonáže,“ informuje majster Zdeno Ďurica, ktorý je na škole tretí rok a vzdeláva študentov v odbore murár, stavebná výroba či pomocné stavebné práce. Dielňa sa nachádza v budove Juniorkomplexu na Železničnej ulici. Študenti sa tu naučia stavebným prácam od základov betonáže, cez murovanie viacerými systémami, práci s porfixom, ytongom, tehlou, ako aj osádzaniu okien, dverí, zatepľovaniu, omietkam i kladeniu obkladačiek.

Novinkou na SOŠOS v Rimavskej Sobote sú vynovené učebne pre kaderníčky a kuchárov v hodnote 280 tis. eur. Pri výučbe škola kladie dôraz na duálne vyučovanie i praktickú prípravu žiakov. Študenti tu pracujú s novým a moderným vybavením. Kaderníčky majú k dispozícii okrem nového vybavenia aj moderné kreslá, ktoré nie sú bežnou súčasťou kaderníctiev. V novej učebni kuchárov prebieha výučba kuchárov, o ktorú sa stará majster František Széplaky. Ten vo vyučovacom procese nahradil v priebehu tohto školského roka šéfkuchára Júliusa Gembeca „Ďusiho“.

„V novej učebni sa vieme venovať aj iným veciam a pokrmom, špecialitám v oblasti gastronómie, na ktoré je potrebné viac času na prípravu,“ avizuje majster, ktorý je známy priateľským vzťahom so študentmi a dobrým pedagogickým prístupom. Škola okrem týchto odborov pracuje na vytvorení ďalšieho nového odboru, tentokrát pre pomocníkov v kuchyni.

„Záujem zamestnávateľov o našich študentov je dobrý a uplatnia sa na trhu práce. Niektorí absolventi tiež skončia vo svojom odbore, ale za prácou vycestujú pre lepší zárobok mimo región,“ hovorí riaditeľ SOŠOS Jaroslav Bagačka. Niektorí žiaci majú priamo možnosť zostať pracovať u podnikateľov.
Riaditeľ školy oceňuje množstvo aktivít, s ktorými prichádza a realizuje napríklad aktívny študentský parlament. „Snažíme sa kombinovať ich činnosť, aby to bolo zábavné pre mladých ľudí, ale aj užitočné pre školu, mesto. Zapájajú sa do charitatívnych aktivít, podujatia Deň Zeme, pomáhajú pri organizácii nášho veľkého festivalu Four Fest s medzinárodnou účasťou krajín V4, alebo organizujú aj študentský ples,“ hodnotí pozitívne ich aktivity riaditeľ školy.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote má pestré aktivity v odbore kuchár a častokrát organizuje vyučovanie prípravy zahraničných jedál a špecialít, na ktoré si pozývajú odborníkov z iných partnerských škôl či kuchárov, ktorý sa zúčastňujú na rôznych súťažiach.

Medzi viaceré aktivity školy patrí aj zabíjačka, pri ktorej pošas fašiangového týždňa štvorica zamestnancov školy – Beňo, Vranec, Vargic a Čillík žiakom odprezentovali mäsiarsky odbor. Pripravili výrobu a prípravu klobás, mäsaníkov, úpravy mäsa či varenie zabíjačkovej kapustnice.

Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka širokú paletu odborov v budúcom školskom roku. Ak rozmýšľate nad tým, kde bude študovať váš syn či dcéra, zvážte aj túto možnosť. V ponuke sú odbory: 

  • stavebná výroba ( dvojročný učebný odbor pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ 9.- tym ročníkom)
  • trojročné učebné odbory s výučným listom – murár, inštalatér, kuchár, čašník, kaderník
  • štvorročné študijné odbory s maturitou- obchodný pracovník, kozmetik
  • päťročný študijný odbor – hotelová akadémia (vlajková loď školy)
  • dvojročný odbor nadstavbového štúdia- podnikanie v remeslách a službách
  • trojročný odbor pomaturitného štúdia
  • hygiena potravín

Zdroj: PR-Článok, SOŠOS Rimavská Sobota