SOŠOS v R. Sobote má najširší záber odborov i nové učebne. Pripravujú zabíjačku a iné podujatia

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote prichádza s vynovenými učebňami pre kaderníčky a kuchárov. Aj v tomto školskom roku má najširší záber odborov v Banskobystrickom kraji. Škola ide pritom vytvoriť ďalší nový odbor, tentokrát pre pomocníkov v kuchyni.

Nové učebne praktického vyučovania sú v budove Juniorkomplexu na Železničnej ulici. Prešli stavebnými zmenami aj zakúpením nového a moderného vybavenia. Zrekonštruované boli staré nevyužívané priestory pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. Zamerané sú čisto na praktickú prípravu žiakov. 

Kadernícka učebňa je už funkčná, priestory pre kuchárov vybavujú poslednými drobnosťami. „Chceme venovať viac pozornosti praktickému vyučovaniu žiakov. Máme tam rezervy a chceli by sme to posilniť zlepšením podmienok pre prakticú prípravu žiakov. Je to jedna z foriem prípravy. Popri tomto spôsobe vzdelávania však beží aj duálny systém vzdelávania u podnikateľov,“ hovorí riaditeľ SOŠOS Jaroslav Bagačka. Priestory sú prístupné aj pre verejnosť. Sú na jednom poschodí a škola na ich vytvorenie a zriadenie získala 280 tis. eur v rámci projektu IROP cez ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja.

Kaderníčky majú k dispozícii okrem nového vybavenia aj moderné kreslá, ktoré nie sú bežnou súčasťou kaderníctiev. Výuka kuchárov prebieha čiastočne aj v kuchyni na prízemí, ktoré spadajú pod školskú reštauráciu Mladosť. 

Školská zabíjačka 

SOŠOS organizuje viacero podujatí pre študentov a ich skvalitnenie možností vyučovania. V priebehu budúceho týždňa od 13. februára pripravujú slovenskú gemersko-malohontskú zabíjačku. Prístupná bude aj verejnosti od 10.00 hod. na nádvorí Čierny orol na Hlavnom námestí. Ochutnať sa bude dať zabíjačková kapusta. Zúčastní sa jej štvorica zamestnancov školy – Beňo, Vranec, Vargic, Čillík, ktorí žiakom odprezentujú mäsiarsky odbor. Záverom týždňa školský parlament pripravuje Valentínsky študentský ples. 

Milovníci pestrej gastronómie si na svoje prídu počas celého týždňa. V reštaurácii Mladosť na Železničnej ulici od pondelka 12. februára bude možnosť pochutnať si na českých špecialitách. Pripraviť ich príde majster z partnerskej školy z Podébrad Pepa Zalabák. Bude odborne a metodicky viesť žiakov k tomu, aby sa naučili nové veci a zdokonalili sa vo svojom odbore. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka širokú paletu odborov v budúcom školskom roku. Ak rozmýšľate nad tým, kde bude študovať váš syn či dcéra, zvážte aj túto možnosť. V ponuke sú odbory: 

stavebná výroba ( dvojročný učebný odbor pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ 9.- tym ročníkom)

trojročné učebné odbory s výučným listom

murár, inštalatér, kuchár, čašník, kaderník

štvorročné študijné odbory s maturitou- obchodný pracovník, kozmetik

päťročný študijný odbor – hotelová akadémia (vlajková loď školy)

dvojročný odbor nadstavbového štúdia- podnikanie v remeslách a službách

trojročný odbor pomaturitného štúdia

hygiena potravín

Zdroj: PR-Článok, SOŠOS Rimavská Sobota