Remeslo má zlaté dno. Deti učili súdržosti i pracovitosti

V súčasnej pretechnizovanej dobe si málokto uvedomí skutočný význam slov – remeslo má zlaté dno. Pod týmto názvom zorganizovali na Ráztočnom pri Klenovci tvorivé remeselné dielne. Deti mali tak počas letných prázdnin možnosť zoznámiť sa s košikárstvom, gubárstvom, plstením, háčkovaním, vyšívaním či rezbárstvom. Lektori i motivátori niekoľko dní rozvíjali v deťoch kreativitu, učili ich súdržnosti i pracovitosti. Počas týždňa malo šestnásť detí možnosť spoznávať tradičné remeselné techniky s remeselnými majstrami. Okrem pracovných činností sa počas pobytu deťom venovali animátori Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Alžbeta Chmelková a Kristián Zvara.

Projekt pod názvom tvorivé dielne hudby, tanca a remesiel sa konal po štrnástykrát a zorganizovaný bol 14. až 19. augusta. V prvý večer si deti vytvorili losovaním svoje cechy, názov, erby a vymýšľali si svoje cechové „hymny“. Od pondelka sa deti venovali pracovným činnostiam v remeselných tvorivých dielňach. Denne prebiehalo päť tvorivých dielní. Zoznámili sa aj so zdobením kože, kovaním, zvonkárstvom, zdobením kyjatických hračiek, zdobením mosadzných praciek, hrnčiarstvom, bičiarstvom, kožušníctvom či výrobou habarok.

Ďakujeme našim lektorom Jánovi Fotovi, Jánovi Maciakovi, Milanovi Stierankovi, Kristíne Lendvorskej, Alžbetke Chmelkovej, Gabike Antalovej, Renáte Brndiarovej, Samuelovi Dovalovi, Lukášovi Jurčovi, Sandre Kosárovej, Michalovi Dovalovi, Vladovi Dovalovi, Ladislavovi Hedvigimu, Jaroslavovi Zvarovi za úžasný prístup a odovzdávanie svojich vedomostí, zručností. Animátori Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Alžbeta Chmelková a Kristian Zvara, po skončení remeselných dielní pre nich organizovali súťaže, kvízy, hry. Vytvorili im nočnú strašidelnú cestu, starali sa o nich počas dňa i noci.

V rámci poznávania tradícií remesiel sme navštívili Múzeum remesiel v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach. Vďaka Elene Kubaliakovej získali cenné informácie o histórii remesiel a zároveň mohli vidieť prezentáciu vystavených artefaktov. Potom ich vo firme Keľo a synovia oboznámili s výrobou Klenoveckého syrca spojenou s ochutnávkou. Po dobrom obede na Salaši pod Maginhradom nám v Mojíne rodina Kanátovcov porozprávala o chove a výcviku dravých vtákov. Počas týždňa nad nami bdela zdravotná sestra Erika Šagúľová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme, že sme to všetko v zdraví zvládli. Na záver aktivity Remeslo má zlaté dno sme zrealizovali výstavy vyrobených výrobkov, pre rodičov a starých rodičov detí. V rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca, remesiel sa uskutočnila aj tvorivá dielňa Muzičky a Malí tanečníci. Viac o nej sa dozviete v priloženom článku.

Na Teplom Vrchu sa stretli mladí muzikanti a tanečníci

Ďakujeme personálu Penzión na Ráztočnom za vytvorené podmienky, prostredie, ubytovanie a chutné jedlo. Veríme, že sa aj o rok stretneme na XV. ročníku, aby sme tradičné remeselné techniky mohli odovzdávať súčasnej generácii.

Tvorivé dielne zrealizovalo Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a obec Klenovec. Cieľom projektu bolo vytvoriť edukačné aktivity pre deti, v ktorých mohli získavať nové zručnosti, kvalitatívny rast v oblasti tradičných ľudových remesiel pod vedením erudovaných lektorov, animátorov a pedagógov z praxe.

Projektová aktivita Remeslo má zlaté dno z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a RODON Klenovec z 2% dane.


Zdroj: Koordinátori a autori projektu Stanislava a Jaroslav Zvarovci

Sponzorovaný článok