Využite možnosť a prihláste svoje deti do letného tábora anglického jazyka a športu

Obľúbený jazykový tábor od spoločnosti OK ENGLISH – anglické štúdio je tu opäť. Využite preto možnosť prihlásiť naň vaše deti vo veku 4 až 18 rokov. Tábor anglického jazyka a športu pre deti usporiada spoločnosť z Rimavskej Soboty. Uskutoční sa v obci Nemecká pod stálym profesionálnym pedagogickým a zdravotníckym dozorom. Prihlášky môžete podávať do 31. mája. Bližšie informácie ohľadom jazykového táboru (Summer campu) sa dozviete na telefónnom čísle 0907865172.

Letný tábor potrvá šesť dní a konať sa bude od 6. do 11. augusta. „Aj keď sa program tábora prispôsobuje vekovej skladbe detí, vždy sa vzdelávajú v anglickom jazyku. Dobre sa učí, zvyčajne ju majú deti radi, pretože je všade okolo nás – v rádiách, na internete, v „počítači“, atď. Deti si pritom v tábore zopakujú angličtinu, naučia sa i niečo nové, rovesníci z rôznych škôl a miest sa porovnajú, zasúťažia si. Angličtina predsa nie je len drina nad učebnicou. Dá sa učiť aj zábavnou a hravou formou. A presne to je cieľom nášho tábora,“ hovorí Jana Hanuštiaková, manažérka a lektorka anglického jazyka v OK ENGLISH – anglické štúdio, ktoré v Rimavskej Sobote pôsobí 11 rokov.

Zdravý životný štýl potrebuje aj pohyb. Preto mu v tábore venujú zvýšenú pozornosť. Deti budú splavovať rieku Hron, zrelaxujú vo wellnesse, zacvičia si chanbaru či naučia sa podať prvú pomoc pod vedením SČK.

Zdroj: PR – článok