Poďme spolu hľadať úspech

 Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote je škola, ktorá vznikla pred 67 rokmi v roku 1954 a doteraz drží krok s rýchlym tempom rozvoja spoločnosti a meniacej sa doby. Snaží sa zlepšovať prostredie, v ktorom mnohí vyrástli a nadobudli vzdelanie. Naďalej stojí pevne medzi školami v meste a regióne, ktoré vychovávajú a vzdelávajú úspešných mladých ľudí reprezentujúcich naše mesto nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ponúka študijný odbor 6317M obchodná akadémia s vyučujúcim jazykom slovenským a 6317 M obchodná akadémia s vyučujúcim jazykom maďarským, ktorý poskytuje žiakom rozšírenie a získanie nových vedomostí potrebných do života v oblasti ekonómie, účtovníctva, administratívy a korešpondencie.

 Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
Absolventi Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia R. Sobota zľava: Cyril Žolnír, Viki Ráková a Lukáš Laczko

Absolventi nájdu uplatnenie vo verejnom aj súkromnom sektore v pracovných pozíciách ekonóm, účtovník, mzdový referent, obchodný zástupca, referent v štátnej správe a samospráve, asistent, personalista, manažér strednej úrovne, alebo sa môžu uplatniť ako samostatní podnikatelia. Úspešných absolventov má škola v bankách, vo firmách, na úradoch. Najšikovnejším sa podarí preraziť aj v zahraničí, úspešných absolventov nájdete aj na ministerstvách a dokonca v prezidentskom paláci.

Na škole študujú žiaci, ktorí už dnes patria medzi úspešných a reprezentujú školu na olympiádach v anglickom jazyku, súťažiach z účtovníctva, administratívy a korešpondencie. Špecifikum je, že žiaci majú možnosť získať štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie.

Už dva roky poskytuje žiakom duálne vzdelávanie. Žiaci, ktorí podpíšu učebnú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, vykonávajú odborný výcvik priamo na pracovisku zamestnávateľa. V súčasnosti sú uzavreté zmluvy s týmito zamestnávateľmi: Obecný úrad R. Baňa, Mestský úrad R. Sobota, Nemocnica Svet zdravia R. Sobota , Elcano, s. r. o, KK – Economic, s. r. o., Centex, s. r. o., Rodof, s. r. o. Žiaci bez učebnej zmluvy vykonávajú odborný výcvik v škole.

V tomto školskom roku sa škola opäť pokúša získať grant v programe Erasmus+. Žiaci budú môcť absolvovať dva týždne odbornej praxe v zahraničí – v Prahe.

Mnohí rodičia boli kedysi žiakmi školy a dnes už školu navštevujú ich deti. Aby cítili, že je to moderná škola s tradíciou, je cieľom školy neustále modernizovať nielen výučbu, ale aj priestory tak, aby sa učitelia a žiaci cítili v škole dobre a dosahovali čo najlepšie výsledky. K posledným priestorovým inováciám patrí zriadenie fitnesscentra a oddychových zón.

V príprave je aj zriadenie modernej Triedy budúcnosti – Future classroom, ktorá bude spĺňať požiadavky na kompetencie a úlohy pri vyučovaní v 21. storočí. Vzdelávanie v nej bude prebiehať vo viacerých vzdelávacích zónach: zóna interakcie, výmeny informácií, objavovania, tvorby, prezentovania a vývoja. V triede budú adaptabilné stoly, študijné kútiky (tuli vaky), interaktívne tabule, aktívny maxi monitor na prezentovanie. Žiaci budú pri výuke využívať nástroj na online kvízy a prieskumy (Mentimeter), softvér na mindmapping a brainstorming, softér na úpravu a tvorbu edukačných videí (Adobe Creative Cloud), infografiky a animácií (Visme), softvér na streamovanie a tvorbu edukačných podkastov, online herné vzdelávacie prostredie (Blooket, Quizlet, Kahoot, Miroboard) a mnoho iného.

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote sa snaží riadiť aj týmto výrokom: „Vzdelávanie je spoločným záväzkom medzi oddanými učiteľmi, motivovanými študentmi a nadšenými rodičmi s vysokými očakávaniami.“

Študenti OA a zamestnávatelia hodnotia výhody duálneho vzdelávania
Na obchodnej akadémii vás lektorky naučia základy čínštiny. Žiakov i dospelých

Zdroj: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, PR-článok