Poltár si odhryzol z balíčka vládou prideľovaných financií do regiónu veľký kus koláča. Podporia aj oživenie sklární

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher z Poltára na výjazdovom rokovaní vlády v R. Sobote

Vláda Slovenskej republiky vyčlenila pre okresy Rimavská Sobota a Poltár na riešenie sociálnych rozdielov v regióne viac ako dva milióny eur. Primátor Poltára Peter Sitor po minulotýždňovom rokovaní vyjadril spokojnosť s tým, že sa zasadnutie konalo v Rimavskej Sobote. „Čo sa týka finančného balíka, nijako negatívne to naše mesto neovplyvní,“ povedal. Poltár získal z prideľovaných finančných prostriedkov najväčšiu sumu, konkrétne 208 000 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu športovej haly, a tak vybudovanie jedného moderného športového centra v meste. Podľa primátora ide o výraznú podporu, ktorá na jedného obyvateľa predstavuje zhruba 3,5-násobok toho, čo dostala Rimavská Sobota. Okres R. Sobota s viac ako sto obcami bol podporený sumou približne 1,3 mil. eur. V okrese Poltár je okrem okresného mesta 21 obcí. Podporení boli sumou 700 tis. eur.

Infraštruktúrne projekty a podpora sklární
Jednou z ďalších požiadaviek na vládu bolo vybudovanie obchvatu cesty II. triedy od križovatky pri Tomášovciach až do mesta Poltár, čo by výrazne zlepšilo dostupnosť mesta pre investorov. „Do 30. septembra je vláda zaviazaná spraviť analýzu, či a akým spôsobom by začali túto cestu riešiť,“ informoval primátor o výsledkoch rokovania.

Minister financií Ladislav Kamenický zamieril do sklární a počas návštevy prisľúbil pomoc pre ich oživenie. Nezamestnanosť v okrese dosiahla v apríli úroveň 7,81 percenta, a preto je podpora rastu zamestnanosti a podnikateľského prostredia jednou z priorít samosprávy. V minulom roku odkúpila areál sklární spoločnosť R-Glass Trade, ktorá plánuje obnoviť výrobu skla a do konca tohto roka chce vytvoriť prvých 30 pracovných miest. Vláda schválila tiež príspevok na obstaranie mobilnej taviacej pece pre praktické vyučovanie žiakov pre Spojenú školu a zaviazala sa podporiť rozšírenie sklární a dobudovanie novej prevádzky.

V meste fungovali sklárne od roku 1971 a zamestnávali viac ako 1 000 ľudí. Podniku sa darilo aj po zmene režimu v roku 1989, avšak v novom tisícročí nasledovali problémy s odbytom, znižovanie objemu výroby a napokon sa v roku 2011 dostal podnik do konkurzu, čo zapríčinilo, že v meste prišlo o prácu posledných asi 430 zamestnancov a sklárska výroba v Poltári zanikla. Vláda si preto určila ako jednu zo svojich priorít vyhľadávanie strategických investorov a zároveň aj podporu etablovaných výrobných závodov v okresoch. Tiež chce podporiť systémových zamestnávateľov s energeticky náročnými výrobnými programami.


Podpora bezpečnosti a zdravotníctva
Výjazdové rokovanie pokračovalo stretnutiami v Poltári. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštók navštívil hasičov a policajtov v Poltári. Spolu s hasičmi a krajským riaditeľom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Dušanom Hanckom diskutovali o potrebe vybudovania novej hasičskej stanice, keďže hasiči momentálne sídlia v prenajatých priestoroch. Nová hasičská stanica by sa mala nachádzať na rovinatom pozemku s dobrou dostupnosťou na cestnú infraštruktúru. „Minister predtým ako dorazil na mestský úrad si bol osobne obzrieť aj samotné miesto, kde by sa mala stanica nachádzať. Hasiči sú osoby, ktoré zachraňujú životy i majetok ľudí a k svojej prácu potrebujú vhodné pracovné prostredie a podmienky. Od prvotného zámeru postaviť stanicu v meste uplynulo už dlhšie niekoľko rokov a som rád, že tento nápad dostáva nové kontúry,“ uviedol primátor na margo osobného stretnutia s ministrom na úrade, kde okrem spomínanej témy prebrali rôzne veci, ktoré mesto Poltár a jeho občanov trápia.

S ministerkou zdravotníctva Dolinkovou zasa hovoril o podpore zdravotníctva v meste, vrátane riešenia problému odchádzajúcich lekárov a nákupu röntgenu pre polikliniku.

Výjazdové rokovanie vlády v Rimavskej Sobote a Poltári prinieslo viacero prospešných rozhodnutí a prisľúbilo finančnú podporu na rôzne projekty v regióne. Ako primátor informoval, vláda sa zaviazala podporiť projekty, obnovu priemyselnej výroby, zlepšenie bezpečnostných podmienok a zdravotnej starostlivosti.

„Na výjazdovom rokovaní sa vláda zaviazala pre viacero prospešných požiadaviek z našej strany a získali sme mimorozpočtové zdroje a taktiež súhlasné stanoviská na ďalšie potrebné náležitosti, ktoré budú pre našich občanov prínosom. Preto verím, že tieto prijaté opatrenia budú mať pozitívny vplyv na život obyvateľov a prispejú k rozvoju regiónu. Otvorili sa nové možnosti na ministerstvách, o ktorých som hovoril na zasadnutí s viacerými ministrami, členmi vlády a štátnymi tajomníkmi,“ doplnil primátor. Tiež uviedol, že ak všetko dobre pôjde, má prisľúbené, že vláda príde budúci rok do Poltára. „To ale ukáže čas, takže sa necháme prekvapiť. Verím, že v dobrom,“ dodal na záver.

Zdroj: tlačová správa mesta Poltár (redakčne upravené) foto: Poltár, vobraze.sk