O vašu dôveru sa na kandidátke strany MODRÍ, MOST-HÍD uchádza Rudolf Smriga z R. Seči

MVDr. Rudolf Smriga
MVDr. Rudolf Smriga, 54 rokov, kandidát strany č. 9 MODRÍ, MOST-HÍD

Vážení občania, priatelia, známi,

Chcem vás vyzvať k účasti v nadchádzajúcich predčasných voľbách, aby ste využili svoje právo ísť voliť. Dôvodov sa nájde veľa, už len samotné slovo „predčasné“ naznačuje niečo, čo nie je v poriadku, niečo nedokončené, čo sa nepodarilo, alebo nevyšlo. Vládne strany, či skôr ich predstavitelia, sa správali nezodpovedne, nezrelo, čo viedlo k pádu vlády, následne aj k traumatizácii a polarizácii spoločnosti. Bohužiaľ, tento stav pretrváva doteraz.

Som rodený východniar, aj keď v rodine niekoľko generácii po sebe máme zmiešané manželstvá. Po skončení Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach som sa priženil v roku 1993 do Rimavskej Seči, na Gemer. Ako štátny zamestnanec v oblasti veterinárnej správy pracujem na regionálnej úrovni, ale mám za sebou niekoľko rokov práce na centrálnej úrovni v Bratislave, ba aj ďalšie pracovné skúsenosti z Írska a Talianska. Absolvoval som niekoľko tréningových kurzov v celej Európe a v Afrike (Keňa). Tieto moje životné poznatky chcem ponúknuť vám, voličom, ako kandidát za stranu MODRÍ, MOST-HÍD s číslom 50.

A prečo práve táto strana? Je to strana s rovnakou „genetikou“, akú mám aj ja v krvi. Ide o jasné spojenie slovenského, maďarského voliča, či iných národností žijúcich na Slovensku. Občanov a občianky, ktorých identita je formovaná miestnymi komunitami, regiónmi, národnosťou a štátnou príslušnosťou, ale cítia sa zároveň aj sebavedomými občanmi a občiankami Európskej únie. Ľudí, ktorí sa pridržiavajú hodnôt a ideí náboženského a kultúrneho dedičstva Európy.

Bol som svedkom vyhlásení, že my MODRÍ, MOST-HÍD by sme nemali byť volení, lebo náš hlas môže prepadnúť, čo považujem za zlé a zavádzajúce. Pre mňa je prepadnutý hlas voliča ten, kto bude voliť stranu, resp. ľudí, ktorí aj keď sa možno dostanú do parlamentu, nevedia spolupracovať, dohodnúť sa, majú extrémistické názory, či spochybňujú historické fakty a sú bez koaličného potenciálu.

Strana MODRÍ, MOST-HÍD ponúka zodpovedných overených lídrov, kde jeden z nich, Mikuláš Dzurinda, priviedol Slovensko do EÚ. Teraz nastal čas priniesť obrazne Európu na Slovensko, myslím tým morálne, eticky a najmä platovo.

Máme cieľ, poznáme cestu. Preto voľte stranu č. 9 MODRÍ, MOST-HÍD, kandidáta č.50.

Ďakujem.

Objednávateľom: MODRÍ, MOST-HÍD Trnavská cesta 37, 831 04, Bratislava

Zdroj: PR článok, Rudolf Smriga

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.