Agilný František Auxt berie život športovo. Uchádza sa o priazeň voličov

Mgr. František Auxt

Agilný František Auxt z Rimavskej Soboty berie život športovo. V nadchádzajúcich spojených voľbách sa uchádzam o dôveru občanov ako kandidát hnutia Alternatíva na poslanca mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Zároveň kandidujem aj na pozíciu poslanca Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

Uplynulé päťročné volebné obdobie v BBSK hodnotím ako úspešné. Podarilo sa spraviť skoro sto kilometrov ciest v našom okrese, pri ktorých sme aktívne asistovali. Išlo o menšie úseky, najmä južné časti okresu Rimavská Sobota. V ďalšom volebnom období plánujeme na severe okresu opravovať dlhšie úseky, ktoré sú menej frekventované, čo uznal aj poslanec Michal Bagačka. Nezabudli sme ani na investície do škôl a budov. Naše školy v pôsobnosti BBSK sú v poriadku, išli tam veľké peniaze. Nezabudlo sa ani na múzeum, knižnicu i na Dom osvety v R. Sobote. Tá bola v strašnom stave a komplexnou rekonštrukciou sme v meste získali krásnu budovu. Nakoľko sme mali svoj klub a zdravé politické prostredie v dobrej atmosfére, tak aj naša menšia skupina poslancov mala svoju váhu na kraji.

Doterajší predseda BBSK Ján Lunter so svojím synom Ondrejom viedol župu a podarilo sa im získať veľmi hodnotné skúsenosti. „Sú to múdri ľudia. Ja budem Ondreja Luntera voliť určite a odporúčam každému, aby dali svoj hlas jemu. Má veľký prehľad a pochádza z dobrej kresťanskej rodiny. Zaujíma sa o problémy južanov. Po zvolení jeho otca Jána Luntera za predsedu nastala veľká zmena, čo sa týka politickej kultúry v župe. Nehádali sme sa, viac sme si vážili jeden druhého, nevyvolával konflikty. Dobré bolo byť poslancom BBSK. Ešte som sa necítil tak v Banskej Bystrici, ako za tých posledných 5 rokov.

O hlasy voličov sa uchádzam aj do Mestského zastupiteľstva v R. Sobote

Nakoľko robím v turistickom ruchu, rekreačná oblasť Kurinec-Zelená voda je mojou srdcovou záležitosťou. Je to však stále len taký polotovar. Tak sa na to tak pozerám. Nemáme teplú vodu, len vlažnú vodu a tou sa nedá robiť to, čo si Kurinec a obyvatelia zaslúžia. Potrebujeme jeho celoročnú prevádzku, vrt, teplejšiu vodu, bazény, lebo je to veľmi nahustené. Treba to rozšíriť a tento rok ukázal, že to treba ďalej stavať. 

Myslím si, že mesto je v dobrej kondícii. Stále hovorím, že sa treba pripraviť aj na to, že vyhrá Jozef Šimko, ktorý má stále veľa energie a vtedy musíme nájsť spoločný hlas a reč, lebo budeme mať ako mesto veľký problém, keď sa nebudeme vedieť s ním dohodnúť. Keď príde iný, lebo vyzerá to tak, že môže nastať aj zmena, tak aj na to sme pripravení. Uvedomujem si, že mám 70 rokov a možno sa na mňa ľudia pozerajú, že nech idem do dôchodku a vyberú si mladších. Ale keď sa dostanem ešte do mestského zastupiteľstva, tak sú tri-štyri veci, za ktoré skúsim zabojovať. 

Kandidujem vo volebnom obvode číslo 3 – Sídlisko Rimava – Malohontská. Mám číslo tri. 

Stále som aktívny a robím na Kokave, čo je moje pracovisko už 30 rokov. Prevádzkujem lyžiarske stredisko a chatu Ipeľ, čo je mojou hlavnou činnosťou. Mám rád výzvy. Osem rokov som pôsobil v rimavskosobotskom mestskom zastupiteľstve a trinásť rokov v Zastupiteľstve BBSK.

Zrekonštruovaný Dom osvety – Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota

Zdroj: PR-článok František Auxt

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.