Tábor malých turistov na Mojíne už tretím rokom

Tábor, ktorý sa konal v dňoch od 15. augusta až 19. augusta vrátane, bol je určený pre deti z územia BBSK, ktoré sú počas leta na prázdninách u rodiny v okrese Rimavská Sobota. Cieľom bolo rozvíjať u detí záujem o turistiku. V rámci tábora sa deti mali možnosť oboznámiť s informáciami o turistických chodníkoch v regióne a spolu s turistickým sprievodcom niektoré aj navštíviť.

Lektorka – akreditovaná turistická sprievodkyňa ich oboznámila so svojou prácou, podmienkami ako sa stať turistickým sprievodcom, prostredníctvom jednotlivých blokov prednášok ich oboznámila aj s významnými turistickými lokalitami Slovenska, ktoré sú pravidelne navštevované a sú miestami prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska. Okrem nich deti organizátori tábora oboznámili aj so vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov, ktoré sú chránené a rastú len v niektorých lokalitách Slovenska. Pre deti boli pripravené súťažné kvízy, v rámci ktorých mohli medzi sebou súťažiť. Denne navštevovali počas prechádzok aj okolitú prírodu a les, a oboznamovali sa s jeho faunou a flórou, čím aktívne strávili dni v tábore.

Tábor bol realizovaný s finančnou podporou BBSK v rámci VZN 36/2019, dotáciou 800 eur.

BBSK

Zdroj: Veornika Muránska, sponzorovaný článok