V Hnúšti bola súťaž vo folklórnych rómskych tancoch

Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom v meste Hnúšťa zrealizovalo 23. júla súťaž vo folklórnych rómskych tancoch s názvom ROMANI LUMA. Je to jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku, nakoľko folklór a rómsky tanec má veľmi málo priestoru v rámci prezentácie, či už na rómskych, ako aj na iných festivaloch, ktoré sa každoročne organizujú.

Autori projektu si preto dali za cieľ vytvoriť priestor práve pre tanečné folklórne rómske mládežnícke zoskupenia a skupiny, ktoré sa tancu venujú viac či menej dlhodobo, chcú sa prezentovať a mať svoje vlastné uplatnenie na javisku. S touto myšlienkou tiež prišla na rad myšlienka uchovania rómskeho tradičného folklóru a najmä jeho rozpoznania spomedzi rôznych tanečných choreografií, ktoré mnohé tanečné skupiny produkujú. Podujatie prebiehalo v priestoroch kinosály Domu kultúry v Hnúšti. Odprezentovali sa a súťažili medzi sebou rómske folklórne súbory: ROMA SAM z Banskej Bystrice, JAGALO JÍLO z Detvy, ROMANI ĽUĽUDI z Kokavy nad Rimavicou, KHAMÓRO z Poltára a DEVLESKERE ČHÁVE z Málinca. Tejto pätici vybraných súťažiacich predchádzali predvýberové konania.

Program veľmi spríjemnili a doplnili kvalitnou rómskou ľudovou hudbou GAZDOVCI – čo je názov rómskeho ľudového zoskupenia pod vedením mladého nádejného cimbalistu Dalibora Cibuľu z Klenovca. V tejto kapele sú zastúpené tri generácie rodinného klanu. Okrem ľudovej hudby bol prenechaný priestor aj modernejšiemu zoskupeniu GYPSY JANKA, ktoré tvorí duo matky Janky s talentovanou dcérkou Vierkou a sú jedinečné tým, že tvoria vlastnú hudbu a texty vo svojich piesňach. Toto spevácke duo pochádza tiež z Detvy a má už za sebou niekoľko natočených videoklipov a niekoľko úspešných spoluprác so známymi kapelami a sólistami.

Celá súťaž prebiehala pod drobnohľadom odbornej poroty, ktorá hodnotila súťažné tanečné choreografie. Tie boli rozdelené do troch tanečných kôl. Každá tanečná skupina mala možnosť sa prezentovať v 12 – minútovom časovom intervale v rámci troch tancov. Víťazstvo si napokon vybojoval súbor JAGALO JÍLO.

Odbornú porotu tvorili známe a zvučné mená, odborníci na slovo vzatí : Marián Balog – režisér a všestranný umelec jediného rómskeho divadla ROMATHAN z Košíc, Stanislava Zvarová z Klenovca – odborná pracovníčka pre folklór v Gemersko Malohontsko – osvetovom stredisku a dramaturgička gemerskych folklórnych slávnosti Rontouka, Alexander Daško –
riaditeľ Základnej umeleckej školy z Banskej Bystrice a Marta Demeová – štatutárna zástupkyňa OZ – Klub róm. aktivistov na SR, Hnúšťa.

Celým podujatím sprevádzal skvelými rozhovormi, osviežil ho humorom, zástupcov jednotlivých súbojov a hudobných zoskupení svojím vycibreným jazykom vyspovedal Maroš Balog. Programu dodal patričnú hodnotu. Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zdroj: Mária Demeová