Tášikové cenglike umocnili adventnú atmosféru v obci Lukovištia

vystúpenie DFS Čížiček z Tisovca

Pred desiatimi rokmi obec Lukovištia začala tradíciu adventných podujatí, približujúcich atmosféru predvianočných zvyklostí, ktoré v Gemersko-Malohontskej župe mali v každej obci svoj osobitý ráz. Je raritou, že v susediacich obciach, ktoré sú blízko seba, mali aj svoje osobité nárečie a tak rečňovanky, vinše a ľudové rozprávania, mali zaujímavý kolorit. Naši predkovia nám nechali veľa ľudovej slovesnosti i tradícií a je na nás, ako to prenesieme na ďalšie generácie. Viaceré obce si z tej palety adventných podujatí vybrali napríklad vianočné pečivo (Drienčany), vianočné trhy (Teplý Vrch) a podobne. My sme sa zamerali na duchovné bohatstvo – zvyky, verše, vinše, piesne a ľudové rozprávanie. Dali sme mu  názov  „Tášikové cenglike“ (v lukovišťskom slangu vtáčie cencúle). Každý vzniknutý cencúľ  pod  zasneženým okapom strechy malebných domov  v Lukovištiach symbolizoval tú pravú poéziu zimy  a príchod Vianoc.  Tradícia sa pekne rozbehla,  od začiatku sme mali plný kultúrny dom a príjemnú zábavu.

V posledných dvoch rokoch nám covid zabránil stretávať sa a tak sme nesmierne radi, že tento advent sme mohli pokračovať v našom úsilí. Taktovku nad podujatím začiatkom decembra prevzal miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý v spolupráci s vedením obce pripravili pre občanov začiatkom decembra pekný kultúrny zážitok. V Kultúrnom dome v Lukovištiach sa predstavili tri detské folklórne súbory z Rimavskej doliny : DFS Čížiček z Tisovca (vedúce Patrícia Cavarová a Monika Paliderová), DFS Zrkadielko z Hnúšte (vedúce Michaela Hroncová a Martina Stejskalová) a DFS Lipka pri ZŠ J. Jesenského v Jesenskom ( vedúce Jana Mező a Alena Bődová).

vedúce víťazného DFS Zrkadielko s tortou

vedúce víťazného DFS Zrkadielko s tortou

Moderátorka podujatia Milana Jutková skvele navodila príjemnú atmosféru prehliadky, predstavila na úvod novozvoleného starostu obce Romana Huberta. Starosta obce sa k plnej sále účinkujúcich, divákov a hostí prihovoril a srdečne ich privítal. Moderátorka ďalej privítala primátora Hnúšte Martina Pliešovského, riaditeľku Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej Dagmar Vašovú, člena OR MS Ivana Hazuchu, riaditeľku ZŠ J. Jesenského Miroslavu Gombalovú a odbornú porotu v zložení: Ingrid Šulková, Monika Koncošová a folklorista Martin Vilányi.

Pred vystúpením každého súboru boli predstavení účinkujúci, interpreti i inštrumentalisti. U každého z nich bolo vidieť úprimný vzťah k folklóru, ktorý sa prejavil aj v čase, keď porota vyhodnocovala úroveň vystúpení vo vedľajších priestoroch.

Celá sála sa zrazu premenila na jeden veľký folklórny súbor a jedno veľké javisko. Do víru spoločného ľudového tanca vtiahli účinkujúci aj hostí a prítomných divákov.


Výsledky prehliadky:

  1. miesto – DFS Zrkadielko Hnúšťa – ľudové tanečné pásmo Od Ondreja do Vianoc
  2. miesto – DFS Čížiček Tisovec – Zvyky a tradícia na Ondreja v Tisovci
  3. miesto – DFS Lipka Jesenské – Poďme sa už zabávať a Basavel

Cenu „ Vianočný cencúľ“ v podobe veľkej torty, ktorú venovala riaditeľka SOŠTaAP, získali mladí folkloristi z Hnúšte. Naviac, počas vyhodnotenia prišiel do sály aj neočakávaný hosť – Mikuláš a obdaril všetkých účinkujúcich mikulášskymi balíčkami. Na úspechu podujatia sa okrem domácich organizátorov podieľali i štedrí sponzori, za čo im patrí srdečné poďakovanie.

Po krátkej prestávke sa opäť do sály vrátil Mikuláš, aby si splnil ďalšiu povinnosť a obdaril aj tri desiatky nedočkavých detí miestnych občanov. Aby si detičky darček zaslúžili, museli Mikulášovi predviesť niečo zo svojho umenia, či už básničky, koledy, pesničky. Našli sa aj dievčatá ktoré predviedli svoje gymnastické umenie v podobe šnúr a premetov. Aby sa umocnili zážitky detí na tento deň, všetko sa muselo aj zdokumentovať krásnou fotkou s Mikulášom. Bolože to radosti v tento mikulášsky deň v Lukovištiach. Svoj veľký podiel na radosti detí z obce má vedenie obecného úradu, ktorý pripravil bohaté balíčky pre deti.

Zdroj: Jozef Mitter