Silvestrovskú estrádu založili zhruba pred päťdesiatimi rokmi

foto: Ján Čajko

Scénky zo súčasného života a častokrát v humornom podaní si pripravili na záver  roka 2022 v Klenovci. Silvestrovská  estráda sa koná už päťdesiat rokov. Charakteristická je tým, že v scénkach mladá generácia reaguje na aktuálne témy v spoločnosti či v obci, ktoré si sama vymyslí. 

Na organizovaní a tvorení Silvestrovskej estrády sa vystriedali už viaceré generácie. So záujmom sa stretla aj uplynulý piatok. Tie staršie i stredné ročníky sa 30. decembra prišli pozrieť do Kultúrneho domu v Klenovci na svoje deti či vnukov a vnučky. Viac ako polovicu obdobia túto estrádu organizujú folkloristi z FS Vepor, účinkuje v nej však aj mladá generácia z kruhov ich priateľov či rodákov.  Ako pre vobraze.sk uviedol riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci Jaroslav Zvara, s aktuálnym ročníkom bol spokojný. 

„Dopadlo to nad moje očakávanie. Trochu som sa aj obával, keďže  Silvestrovská estráda sa dva roky neuskutočnila naživo. Bola len formou online zostrihov z predchádzajúcich ročníkov,“ povedal organizačný vedúci FS Vepor Zvara a dodal, že mládež zo súboru robila tieto scénky 26-krát. „Predtým to robili mládežníci z klubu mládeže. Za uplynulé roky sa estráda nekonala dva razy, bolo to v období po zrušení klubu mládeže v deväťdesiatych rokoch minulého storočia,“ poznamenal. 

Založená bola začiatkom sedemdesiatych rokov a prvým organizátorom bol Ján Antal, vtedajší predseda SZM. Zúčastniť sa na tejto akcii  je pre miestnych cťou. „Snažia sa aj ďalší mladí, nemusia to byť len súboristi,“ uviedol Zvara, podľa ktorého každá estráda bola vytvorená na danú dobu. „Mládež si išla svoje, Nechal som ich, aby sa prejavili, ja som len usmerňoval ich hranie alebo som pomohol pri tancoch. Treba im dať priestor, aby ukázali to svoje,“ dodal.

S námetom na Silvestrovskú estrádu prišla tentoraz  Alžbetka Chmelková. Ostatní jej pomáhali. „Bola tam veľmi šikovná mládež, ktorá tvorila estrádu. Dopadlo to veľmi dobre, program chválili aj diváci,“ skonštatoval.  

Večer mali potom účinkujúci a členovia folklórneho súboru koncoročné posedenie. „Zabavili sme sa, treba ľudí aj deti dávať dokopy, lebo si za tie dva roky odvykli, akoby nepotrebovali kolektív. Snažíme sa, aby sa to znovu dostalo do starých dobrých koľají, aby sa stmeľovali ľudia,“ povedal Jaroslav Zvara. Do nového roku ľuďom zaželal hlavne zdravie. „A aby sa ľudia neosamostatňovali, ale radšej v dobrom zgrupovali, aby sa rodiny sebe venovali a bola tam súdržnosť,“ zaprial Zvara.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Ján Čajko