Nová moderná expozícia láka raritnou maketou historického centra Lučenca aj interaktívnymi prvkami

Mestské múzeum v Lučenci sa môže pýšiť novou atraktívnou výstavou. Na prízemí bývalej hasičskej zbrojnice sprístupnili obyvateľom a návštevníkom modernizovanú expozíciu, maketu zobrazujúcu Lučenec v roku 1907 doplnenú dobovými príbehmi, animáciami či ďalšími interaktívnymi prvkami. Maketa s rozlohou približne 16 metrov štvorcových prezentujúca historickú podobu mesta v mierke 1:100 s ďalšími písomnosťami, videami či fotografiami prevedie návštevníkov príbehmi minulosti, ktoré sa spájajú v regióne, meste a v udalostiach súvisiacich s lokálnym dobovým životom. Históriu mesta približuje pomocou použitia nových prezentačných a interaktívnych technológií.

„Zážitok návštevník získa vlastnou skúsenosťou – interakciou, alebo prijatím cudzej skúsenosti za svoju – príbehom. Najkrajšie príbehy sú tie, ktoré napísal život, sú skutočné a uveriteľné. Majú svojich ozajstných hrdinov a predstaviteľov, preto sme expozíciu Makety mesta doplnili príbehom prvého lučenského profesionálneho architekta Oskara Winklera,“ uviedla Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea.

„Takto by mala vyzerať moderná expozícia. Potrebujeme, aby naše deti históriu vnímali nielen z učebníc dejepisu, ale aby sa učili aj zážitkovou formou. Vďaka interaktívnym prvkom im táto výstava dokáže sprostredkovať informácie o našom meste netradične, zaujímavo a zapamätateľne. Verím, že motivujú aj rodičov, aby Mestské múzeum navštívili spoločne,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.

Návštevníci sa vďaka výstave dozvedia viac aj o erbe mesta, uvidia dobový bicykel Torpédo z roku 1942 a najvýznamnejšími momentmi mesta ich prevedie časová os. Expozícia prezentuje aj etniká a národnosti žijúce v Lučenci a približuje históriu Maďarov, Nemcov, Slovákov, Židov, Rumunov a Rómov na území mesta. Slávnostné otvorenie novej stálej expozície sa uskutočnilo v piatok 29. septembra. Nešlo pritom o náhodný dátum – 29. september je pre Mestské múzeum Lučenec symbolický. V tento deň roku 1894 bola slávnostne odovzdaná Lučenčanom budova radnice. Po 123 rokoch, v roku 2017, sa v obnovenej historickej radnici otvorilo pre verejnosť Mestské múzeum Lučenec.

29. september 2023 sa taktiež zapíše ako dôležitý medzník vo vývoji radnice, jej areálu a Mestského múzea Lučenec, pretože s novou expozíciou priniesol aj nové spôsoby prezentácie s ohľadom na vystavené exponáty. Výstava svojím technickým a technologickým vybavením zodpovedá požiadavkám múzejníctva 21. storočia.

Rozšírenie a modernizácia stálej expozície mestského múzea Lučenec bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program podpora najmenej rozvinutých okresov vo výške približne 170-tisíc eur.

Zdroj: tlačová správa, Michaela Baboľová – hovorkyňa mesta Lučenec, foto: Ivica Hromádková.