Celoslovenská súťaž v prednese slovenských rozprávok sa blíži

GMOS celoslovenska sutaz

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja na počesť významného slovenského zberateľa rozprávok Pavla Emanuela Dobšinského usporiada 20. a 21. októbra XVIII. ročník regionálnej a XVI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky – Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

Podľa organizátorov súťaže jej hlavným cieľom je zvýšiť záujem predovšetkým o slovenskú literatúru a dať deťom možnosť vzájomnej konfrontácie umeleckého prednesu.

Zlata podkova, pozvánka

Súťaž sa každoročne koná v obci Drienčany, kde P. E. Dobšinský žil, pôsobil i umrel. Neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu bol aj pestrý program. Účastníci mali možnosť navštíviť jeho hrob, Pamätnú faru – Múzeum slovenskej rozprávky a výstavy zamerané na rozprávkové ilustrácie.

Slnečné hodiny nad obcou Drienčany

Vzhľadom však k aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, nie je možné organizovať súťaž v Drienčanoch, ako po iné roky, ale bude online formou. Pre prihlásených súťažiacich sme si pripravili besedu so slovenským spisovateľom a hodnotiaci seminár s odbornou porotou, ktoré sa taktiež uskutočnia online.

Pamätná fara P-E-Dobšinského
Pamätná fara P. E. Dobšinského v Drienčanoch, ktorú navštevovali deti v uplynulých ročníkoch súťaže

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: GMOS Rimavská Sobota, PR-článok