Okresný policajný riaditeľ končí na svojom poste

Po takmer 30-tich rokoch odchádza do civilu Ivan Andrašovič, ktorý niekoľko rokov zastával funkciu okresného riaditeľa PZ Rimavská Sobota. Končí v závere tohto mesiaca. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedol, služobný pomer ukončuje k 1. januáru 2022. „Je to moje rozhodnutie, ktoré vo mne dozrievalo dlhšie. Rozhodol som sa to teraz ukončiť. V záujme služby a pandemickej situácie však ostávam v práci do konca roka,“ povedal 55-ročný Ivan Andrašovič. Ako spomenul, okres Rimavská Sobota pri jeho nástupe do funkcie patril výsledkovo k špičkám v kraji a aj v republike.

„Je tomu tak aj naďalej. Stále sme v top aj v rámci Banskobystrického kraja a aj na Slovensku,“ zdôraznil riaditeľ, podľa ktorého sa spolupráca s občanmi a predstaviteľmi štátnej správy i samosprávy zlepšila. „Podnety občanov riešime okamžite a je aj minimum oprávnených sťažnosti v zmysle vyhodnotenia odboru kontroly krajského riaditeľstva PZ,“ doplnil. 

Bezpečnostná situácia je podľa Andrašoviča na veľmi dobrej úrovni. „Vraždy sme nemali, zatiaľ boli tento rok dve lúpeže, obidve sú objasnené,“ podotkol s tým, že objasnené boli napríklad aj všetky krádeže vlámaním do bytov.  „Mám najlepších podriadených, sú na veľmi vysokej profesionálnej úrovni a tie výsledky tomu len nasvedčujú,“ povedal Ivan Andrašovič a vyslovil poďakovanie svojim spolupracovníkom, predstaviteľom štátnej správy, ako aj samosprávy.

Ivan Andrašovič si odslúžil v Policajnom zbore viac ako 28 rokov. Začínal ako vyšetrovateľ oddelenia ekonomickej kriminality. Počas svojho pôsobenia v polícii vykonával funkcie na rôznych stupňoch riadenia v rámci OR PZ v Rimavskej Sobote. Od roku 2009 bol ustanovený za zástupcu okresného riaditeľstva PZ Rimavská Sobota. Zároveň bol riaditeľom Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ. Okresným riaditeľom sa stal v roku 2013.

Zdroj: vobraze.sk