ZŤS sú prázdne už dve desaťročia, podľa majiteľov je príčinou nízky dopyt

Jednou z hlavných príčin dlhodobej neobsadenosti areálu bývalých Závodov ťažkého strojárenstva (ZŤS) v Rimavskej Sobote je veľmi nízky dopyt po takomto type priestorov nielen v okrese, ale aj vo väčšej časti juhu Banskobystrického kraja. Tvrdí to zástupca majiteľov areálu Alan Sitár.

„Na jednej strane už dlhšiu dobu robíme všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby sa niektorý zo záujemcov rozhodol v priemyselnom parku Gemer (v areáli bývalých ZŤS) umiestniť svoju výrobu. Na druhej strane vieme, že každý investor sa rozhoduje o umiestnení svojej prevádzky na základe širokej škály objektívnych a subjektívnych kritérií, prostredníctvom ktorých posudzuje nielen zvažované priestory, ale aj lokalitu ako celok v širokom kontexte. Preto rozumieme tomu, že na základe takýchto kritérií väčšine investorov z oblasti strojárskej výroby vychádzajú ako vhodnejšie lokality na západnom a severnom Slovensku,“ povedal Sitár.

Riešením by podľa neho bolo zvýšiť mieru podpory a zintenzívniť aktivity štátu pri vytváraní takých podnikateľských podmienok a špeciálnych stimulov pre potenciálnych investorov ochotných prísť do
okresu typu Rimavská Sobota, aby pri ich internom vyhodnocovaní tieto faktory prevážili objektívne nevýhody takejto lokality v porovnávaní s lokalitami v lepšie rozvinutých regiónov.

„Týmto opatrením je možné rýchlo a výrazne zvýšiť šancu, že investori na základe reálne poskytnutých faktorov podpory, budú vedieť urobiť ekonomicky podložené rozhodnutie v prospech lokality typu Priemyselný park Gemer (PPG),“ dodal Sitár.

O areál ZŤS sa vlani na základe vyjadrenia majiteľov zaujímali dvaja investori, z toho jeden z oblasti výroby vodíka. Podľa informácií, ktoré nedávno priniesol portál TOUCHIT.sk, však tento investor do Rimavskej Soboty určite nepríde a rokovania s druhým sú zastavené. Majitelia ale tvrdia, že aktuálne rokujú s ďalšími dvomi potenciálnymi investormi.

ZŤS Rimavská Sobota vyrábala hlavne prídavné zariadenia pre stavebné stroje UNC, ktoré boli produktované v materskom závode Podpolianske strojárne v neďalekej Detve. Základný kameň podniku bol položený v roku 1977 a výroba bola spustená v roku 1984. V ZŤS pracovalo niekoľko stoviek zamestnancov, jednotlivé zdroje uvádzajú najvyššiu zamestnanosť na úrovni od 600 do 1000 pracovníkov.

Podobne ako pre mnohé iné závody v okrese, aj pre ZŤS sa stal osudovým rok 1989 a súvisiace spoločenské zmeny. Pre ne došlo napríklad ku strate dôležitých trhov v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, kam smerovala veľká časť výroby. Tá bola postupne utlmovaná, ľudia prepúšťaní a po opakovanej zmene vlastníckych vzťahov napokon došlo k úplnému zastaveniu výroby.

Zdroj: vobraze.sk