Slovenská pošta končí so sobotným doručovaním tlače

Pošta Rimavská Sobota

Slovenská pošta nebude od januára doručovať v sobotu noviny ich predplatiteľom. Pre vobraze.sk to potvrdila Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty. „Rozhodnutie prijala Slovenská pošta po dôkladom zvážení a opakovaných stretnutiach s vydavateľmi denníkov,“ dodala s tým, že rokovania s vydavateľmi na túto tému začali ešte v druhej polovici minulého roka po analyzovaní ekonomiky uvedenej činnosti a ukončené boli v októbri tohto roka.

Ako ďalej hovorkyňa informovala, Slovenská pošta pripravila viaceré alternatívy, ako by mohla byť situácia riešená. „Distribúciu denníkov riešili vydavatelia aj v rámci vlastnej asociácie, dohodli si spoločný postup, ktorý nám následne individuálne komunikovali. Zo stretnutí vyplývalo, že postoj Slovenskej pošty vydavatelia chápu, na základe týchto informácií sa následne Slovenská pošta dohodla, že nebude realizovať sobotné doručovanie a o uvedenom postupe sme vydavateľov informovali. Zároveň sme si dohodli kroky k ďalšej komunikácii a podmienky spolupráce v nasledujúcom období.“

Dorčáková uviedla, že doručovanie dennej tlače nie je súčasťou univerzálnej služby, ktorá je poskytovaná pre iné produkty v rozsahu pondelok až piatok. „Sobotné doručovanie dennej tlače naráža hlavne na vysoké náklady tejto služby (rádovo v miliónoch eur). V sobotu nezabezpečujeme doručovanie iných produktov a všetky náklady na distribučný proces a proces doručovania v sobotu sú naviazané iba na jeden produkt, a to je doručovanie sobotných vydaní dennej tlače,“ ozrejmila.

Hovorkyňa Slovenskej pošty poukázala na to, že rozptyl predplatiteľov dennej tlače v sobotu je cez celé Slovensko, teda od najmenších obcí až po veľké mestá, pričom počet predplatiteľov sobotných vydaní dennej tlače je len málo cez 30-tisíc. „Častokrát bolo potrebné zabezpečiť vo vybraných regiónoch doručenie len niekoľko denníkov, na ktoré sme museli zabezpečiť zamestnanca na krátkodobé dohody, čo ale v súčasnej pandemickej situácii je omnoho ťažšie tak, aby sme zabezpečili požadovanú kvalitu doručenia sobotných denníkov,“ pokračovala.

„Z uvedených dôvodov celý proces distribúcie dennej tlače a jej doručenia predplatiteľovi je pre Slovenskú poštu veľmi nákladný, a preto z uvedených dôvodov od januára 2022 nebude zabezpečovaný Slovenskou poštou na celom území Slovenskej republiky,“ vyjadrila sa Iveta Dorčáková.

Na juhu okresu R. Sobota zrušia pobočku Slovenskej pošty
O prácu prišli aj zamestnanci pošty v okrese R. Sobota

Zdroj: vobraze.sk