Nádrž pri Hosticiach je zrekonštruovaná. Labute na nej odchovávali mladé

Vodná nádrž pri obci Hostice, ktorá bola vypustená kvôli havarijnému stavu, je opäť v plnej prevádzke. Počas tohto leta sa na nej usídlilo rozmanité vodné vtáctvo. Nechýbali ani labute s malými, ktoré tam odchovávali.

Nádrž bola v havarijnom stave a začiatkom roku 2020 bola vypustená. Podľa slov Mariána Bocáka, hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorý nádrž spravuje, práce na nádrži zrealizovali v priebehu roka v súlade s projektovou dokumentáciou s odstránením všetkých nedostatkov. „Išlo najmä o opravu bezpečnostného priepadu na VS Hostice, a to betónových konštrukcií a ich prvkov,“ priblížil pre vobraze.sk Bocák. Hladina tak mohla koncom minulého roka znovu dosiahnuť potrebnú výšku a teda maximálnu prevádzkovú hladinu.

Opravu podľa neho realizovala spoločnosť Vertikal SOLID z Rožňavy a celková suma v zmysle zmluvy o dielo predstavovala vyše 124 tisíc eur. Opätovne bola nádrž zarybnená minulý rok a iné práce a činnosti nemajú na SVP v súčasnosti v pláne realizovať. „Aktuálne neplánujeme vykonávať žiadne opravy podobného charakteru v okrese R. Sobota,“ dodal.

Zdroj: vobraze.sk