Na radnici mesta udeľovali ocenenie za najkrajší balkón a predzáhradku + foto

V priestoroch radnice mesta sa počas významnej udalosti 750. výročia prvej zmienky mesta Rimavská Sobota, konalo vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku za roky 2020 a 2021.

Počas príhovoru primátor mesta Jozef Šimko poďakoval všetkým obyvateľom mesta, ktorí akýmkoľvek spôsobom skrášľujú okolie svojho obydlia, okolie bytových domov či svojej záhradky v mestských častiach.

Vyslovil tiež želanie, aby sa Rimavská Sobota stala tiež zeleným mestom, ako to bolo pred desiatkami rokov, ktoré je možné dosiahnuť len za pomoci občanov mesta.

Ocenenia súťaže o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku za roky 2020 a 2021 udeľoval Ján Bozó z oddelenia životného prostredia. Išlo už o 21. a 22. ročník tejto súťaže. Celá súťaž prebieha tak, že poverení pracovníci životného prostredia MsÚ „brázdia“ ulice mesta všímajúc si balkóny a predzáhradky obyvateľov, a zaznamenajú si tie, ktoré ich oslovia svojou krásou i originalitou. Takto sa im podarilo zdokumentovať vyše 35 balkónov a 34 predzáhradiek. Z tohto množstva, porota zložená zo sekretariátu mesta, prednostu mestského úradu a pracovníkov odboru rozvoja mesta, zvolila víťazov.

V kategórii najkrajší balkón za rok 2020 zvíťazila pani Csilla Kertészová a najkrajšiu predzáhradku rodina Pohorelská.

Za rok 2021 ocenenie najkrajší balón získala pani Alžbeta Košíková a za najkrajšiu predzáhradku rodina Filková.

Balkóny a predzáhradky 2021

Balkóny a predzáhradky 2020

Ocenení obyvatelia najkrajších balkónov a predzáhradiek 2020 a 2021

Zdroj vobraze.sk, FOTO: vobraze.sk, Attila Gecse, MsÚ Rimavská Sobota