Jesenný zber odpadu ľudia využívajú nadmieru. V pondelok hľadali kontajner

V Rimavskej Sobote sú ešte tento mesiac rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zber objemného odpadu. Samospráva ich rozdelila aj tento rok podľa lokalít. Hneď prvý týždeň boli kontajnery na štyroch miestach. Jedno z nich bola Tomašová, kde zber využili obyvatelia nadmieru. „V pondelok to bola katastrofa. Po víkende sme kontajner hľadali bágrom, lebo tam bolo toľko vecí,“ priblížil pre vobraze.sk riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto. Ľudia tam podľa neho dávali všetko možné čo existuje, od stavebného odpadu, cez televízor, chladničky, gauče, nábytky. „Neprebieha to tak, ako to má, ale niektorí ľudia sa nedajú veľmi prevychovať,“ podotkol. Najviac odpadu tam pribudlo počas víkendu, kedy sú smetiská zavreté a TSM nemali kam objemný odpad vyvážať.

Niektorí obyvatelia si tam dokonca urobili piknik. Použili starý stôl a stoličky, kúpili si nápoje a čakali, kto čo privezie. „Ostaté lokality v meste už teraz relatívne stíhame vyvážať, nie je tam taký nápor,“ podotkol Barto.

Kontajnery sú umiestňované podľa harmonogramu samosprávy, ktorý je zverejnený aj na stránke mesta.

30.09.–07.10.2021
Parkovisko Ul. Mikszátha
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavská – Ul. Školská
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

07.10. –14.10.2021
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – autobusová zastávka – vrch

14.10. –21.10.2021
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová – pri bytovkách

21.10. – 28.10.2021
Ul. Dobšinského

Podľa informácií samosprávy, do kontajneru v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napríklad žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a podobne. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál bývalých ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 2. októbra.

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 0475604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 0905 323 323

Zdroj: vobraze.sk, Rimavská Sobota