Ekologický problém na rieke Slaná prerastá hranice

Ekologický problém na rieke Slaná prerastá za hranice Slovenska. Znečistená voda tečie už aj do Maďarska, kde sa vlieva do rieky Tisa. Problémová situácia na juhu Slovenska pretrváva aj po troch mesiacoch, ako znečistená banská voda začala vtekať do rieky Slaná pri obci Nižná Slaná v okrese Rožňava. Na rieke uhynuli ryby aj raky. Podľa najnovšieho stanoviska envirorezortu sa písomne obrátili na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci, a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav, čo urýchli a zjednoduší práce ministerstva hospodárstva, ako aj banských záchranných služieb, ktoré boli slovenskou vládou poverené sanáciou vzniknutej situácie.

Z výsledkov rozborov, ktoré pred dvoma týždňami vykonali odborníci zo Slovenského vodárenského podniku, š. p., vyplýva, že v bezprostrednej blízkosti bane ešte dochádza k prekročeniu niektorých ukazovateľov, avšak stav vody na odbernom mieste najbližšie k maďarskej hranici je vyhovujúci napriek jej zafarbeniu. Vo vode pri hraniciach boli namerané množstvá mangánu na úrovni 0,37 mg/l, pričom norma je 0,3 mg/l. Ako ďalej ministerstvo informuje, z ich podnetu začiatkom mája vláda SR schválila finančné prostriedky v objeme 200 000 eur pre ministerstvo hospodárstva, aby realizovalo opatrenia na zabránenie vytekaniu banských vôd do rieky Slaná.

„Máme s tým problém. Aj v Tornali máme pramene, studne a tečie to cez nás. Sú tam aj rakovinotvorné látky, arzén a podobne, veľa železa, neviem čo s tým bude. Ako mesto nie sme do toho zapojení, lebo proces sa začal podnetmi na ministerstvo životného prostredia. Bola tam aj kontrola, údajne bane už upozorňovali na tento nastávajúci problém predtým a nič sa s tým nerobilo,“ poznamenal prednosta Mestského úradu v Tornali Ladislav Nagy. Zároveň spomenul, že problémom sa začína zaoberať aj ministersvo zahraničných vecí v Maďarsku. Do rieka Slaná pri obci Lenartovce sa vlieva aj rieka Rimava.

Zdroj: vobraze.sk, minzp.sk foto: Tibor Varga, Martin Hojsík