V kokavskej časti Liešnica vzniklo ekocentrum o včelách

Ekocentrum rozšíri ponuku vzdelávacích a zážitkových aktivít v projekte Včelí kRaj. Tento projekt popularizuje význam včiel pre spoločnosť, interaktívnym spôsobom prevádza životným cyklom včiel. V projekte sú zohľadňované princípy ochrany životného prostredia, sociálny a ekonomický rozvoj regiónu a pomoc marginalizovaným skupinám ľudí. Okrem nového ekocentra nájdu návštevníci v Liešnici motýlí dom, či majú možnosť vyskúšať si zážitok „Na jeden deň včelárom“.

Prestavba včelína na nové, celoročne využiteľné ekocentrum je hlavným zámerom, ktorý minulý rok a v roku 2024 zrealizovalo občianske združenie (OZ) kRaj, sídliace v Liešnici, časti obce Kokava nad Rimavicou v Poltárskom okrese. Jeho hlavným zameraním je hmyz a hmyzie opeľovače.

Podľa Davida Turčániho, ktorý včelnicu so Soňou Keresztesovou založil, ekocentrum vzniklo z potreby priniesť školám a verejnosti program počas celého roka. Záujem o toto vzdelávanie je totiž veľký a doterajšie aktivity vo včelnici boli viazané len na včelársku sezónu, ktorá je ohraničená aprílom a septembrom. Budova súčasného ekocentra vznikla prestavbou už existujúceho včelína, teda z pôvodnej jednoduchej drevostavby. „Potrebovali sme priestor, ktorý by nás ochránil pred dažďom či slnkom. Odteraz môžeme pracovať v dobrých podmienkach a môžeme priestor vďaka vykurovaniu využiť napríklad aj pre aktivity v zimných mesiacoch,“ vysvetlil autor projektu Včelí kRaj David Turčáni. Nový objekt pozostáva na prízemí z veľkej prednáškovej miestnosti so skladom, na poschodí sú sociálne zariadenia, malá kuchynka a dve miestnosti na spanie. „Chceme ich využívať pre dobrovoľníkov, ak k nám prídu, ale aj pre lektorov, ak budeme mať nejaké väčšie akcie,“ dodal.

Na hmyz a hmyzie opeľovače sa zakladatelia zamerali aj preto, že ich v prírode z roka na rok ubúda. Na tento problém by preto chceli upozorniť aj takouto formou. Na stavbu ekocentra získali peniaze z programu ACF Slovakia a menších grantov a tiež prostredníctvom crowdfundingovej kampane. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie cez finančný príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja získal projekt podporu v sume 14 000 eur.

„Je úctyhodné, že David Turčáni so svojou partnerkou spravil to rozhodnutie a vrátil sa do tohto regiónu s vôľou vytvoriť projekt zameraný na vzdelávanie o včelách. Súčasne je to projekt, ktorý môže prispieť k ekonomickému rozvoju regiónu, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté v rámci Slovenska. Projekt Včelí kRaj má potenciál byť hybnou silou vedúcou k rozvoju a aj preto sme ho podporili,“ uviedol Ján Beljak, podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj. Jeho slová doplnila aj poslankyňa krajského zastupiteľstva za okres Poltár Andrea Baníková: „Som rada, že kraj podporuje tento projekt, pretože treba priznať, že Včelí kRaj prináša do tohto regiónu návštevníkov. Teším sa aj z ďalších projektov, ktoré kraj podporil, napríklad nedávno otvorenú cyklotrasu medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou, či aktivity v Starej škole v Kokave nad Rimavicou. Verím, že postupne bude aj vďaka takýmto projektom náš región objavovať viac návštevníkov.“

Ekocentrum bude slúžiť aj odbornej verejnosti. „Chceme tu realizovať sieťovanie a spoluprácu regionálnych včelárov a včelárskych organizácií. Konať sa budú aj prednášky a workshopy, ktoré budú môcť využívať aj včelárske zázemie areálu,“ vysvetlil David Turčáni, ktorý v spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie projektom pomáha zvyšovať zamestnanosť v regióne.

„Vo vlastných priestoroch odteraz budú môcť školiť ľudí z marginalizovaných skupín, alebo dlhodobo nezamestnaných a pomôcť im na ceste k vlastným včelám. Samotné centrum má pre nás pridanú hodnotu v tom, že zvyšuje zamestnanosť v regióne a samozrejme zatraktívni ponuku zážitkov v regióne Novohrad, vďaka čomu navštívi náš región viac turistov. Osobne odporúčam „Zážitok jeden deň včelárom“, ktorý je možné si kúpiť aj online na webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. Tento zážitok ocenia najmä rodiny s deťmi,“ uviedol Tomáš Krahulec, riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.

OZ kRaj, ktoré projekt Včelí kRaj zastrešuje, otvorilo pôvodnú nezrekonštruovanú včelnicu už v roku 2013. Pred dvomi rokmi pribudol do areálu Motýlí dom, ktorý približuje návštevníkom svet motýľov. Včelnicu počas sezóny navštívi približne 700 školákov, tiež zhruba 130 začínajúcich včelárov a 150 ľudí z radov širokej verejnosti.

Zdroj: tlačová správa (redakčne upravené), Zuzana Jóbová – výkonná riaditeľka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus