Záchranárske vrtuľníky previezli z R. Soboty vyše 60 pacientov + video

heliport

Záchranárske vrtuľníky Air – Transport Europe previezli v tomto roku doteraz 61 pacientov z rimavskosobotskej nemocnice do vyššie špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Pre vobraze.sk to uviedla Zuzana Hopjaková, PR manažérka a hovorkyňa Air – Transport Europe (ATE). Ako dodala najčastejšie potrebovali pomoc pacienti s kardiálnym zlyhaním, respektíve s cievnou mozgovou príhodou. Vo väčšine prípadov boli títo pacienti transportovaní do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. „Spoluprácu s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému hodnotíme nielen v okolí Rimavskej Soboty, ale vo všeobecnosti veľmi kladne,“ skonštatovala hovorkyňa.

Vrtuľníky pristávajú na ploche neďaleko bývalej Hypernovy. Podľa vyjadrenia Hopjakovej je pre tieto účely vhodná a spĺňa základné požiadavky. „Za fyzický stav celej plochy je zodpovedná organizácia, ktorá je vlastníkom pozemku a má záujem z neho vykonávať prevádzku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotníckej služby (VZZS),“ informovala s tým, že vo väčšine prípadov je tou organizáciou príslušná nemocnica. Ak nemá vhodnú plochu, je to na dohode s mestským úradom, aby takáto plocha bola zabezpečená. „Vlastníkovi z toho vyplývajú povinnosti starostlivosti o plochu – zabezpečiť jej voľnosť, kosenie okolitých porastov, odpratávanie snehu, odstraňovanie náletových drevín, opravy povrchu plochy, nátery leteckého značenia, pokiaľ sa vyžadujú,“ priblížila hovorkyňa ATE.

Pristávacia plocha pre helikoptéru nie je v správe rimavskosobotskej nemocnice Svet zdravia. Vyjadrila sa pre vobraze.sk Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia. „Plocha, ktorá sa nachádza mimo areálu nemocnice, je najbližšie vhodné miesto a praxou overené riešenie,“ doplnila.

„Naša spoločnosť je prevádzkovateľom VZZS v SR a zároveň prevádzkovateľom plochy pre pristávanie vrtuľníkov v Rimavskej Sobote. Prevádzkovateľ zodpovedá za prevádzku na ploche, pokiaľ uvedená plocha spĺňa minimálne požiadavky leteckej legislatívy. Súčasná plocha je definovaná ako „plocha verejného záujmu“. Podľa leteckej legislatívy je toto miesto používané výhradne na prevádzku VZZS vo verejnom záujme. Plocha nie je teda oficiálnym certifikovaným heliportom,“ uviedla Zuzana Hopjaková. Ako poznamenala, pokiaľ je im známe, rimavskosobotský mestský úrad aktuálne rieši vysporiadanie vlastníckych vzťahov k tejto ploche.Zdroj: vobraze.sk