Študentská kvapka krvi začala

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi. Študentská kvapka krvi začala tento týždeň a končí 19. novembra.

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.
„Počas roka pravidelne oslovujeme verejnosť a zdôrazňujeme dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi. Rovnakú tému sa snažíme priblížiť vždy z iného uhla – tentoraz sme sa nechali inšpirovať piesňou speváčky Zuzany Smatanovej. Podajte niekomu pomocnú ruku práve tým, že darujete krv. A ak už ste darcom alebo darkyňou krvi a poznáte niekoho, kto sa ešte darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho. Podajte mu ruku a najbližšie môžete ísť darovať krv spolu“, hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová.

Ako pre vobraze.sk priblížila Danka Hladovcová, riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža Rimavská Sobota, darcovstvo krvi v Rimavskej Sobote má stúpajúcu tendenciu.

„Pribúdajú prvodarcovia, pretože študenti, ktorí už môžu ísť darovať sa rozhodnú, že idú prvýkrát a to je pre nás veľké plus. Pretože ten darca, ktorý ide ako prvodarca v podstate ostáva darcom do nasledujúcich období, “ vysvetlila.

Okrem už sponímamej Študentskej kvapky krvi organizuje SČK aj Valentínsku kvapku a počas leta je aj svetový deň darcov krvi.


Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.


Zdroj: vobraze.sk