Moncoľová z Hnúšte sa venuje rodinám s deťmi so zdravotným hendikepom. V minulosti boli odsunuté na okraj spoločnosti

Katarína Moncoľová, rodáčka  z Hnúšte, hľadá spoločne s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva. Pôsobila v hnúšťanskej nemocnici i v Prírodných jódových kúpeľoch Číž. Už takmer desaťročie stojí na čele Služby včasnej intervencie v Hnúšti, ktorá je jedinou v okrese Rimavská Sobota. Pre riaditeľku Moncoľovú je zároveň aj splneným snom o pomoci rodinám s ich zdravotne znevýhodnenými deťmi už od narodenia.

Už od detstva sú jej vášňou knihy. „Spomínam si na dve knihy, ktoré som čítala vo veku 12 alebo 13 rokov „Keď bude padať hviezda“ a „Taká som sa narodila“ a vtedy som sa rozhodla, že sa chcem prihlásiť na strednú zdravotnícku školu,“ povedala pre vobraze.sk Katarína Moncoľová (52), ktorá si vybrala odbor rehabilitačný pracovník. Počas pôsobenia v hnúšťanskej nemocnici koncom deväťdesiatych rokov ukončila špecializáciu Liečebná telesná výchova v pediatrii. Neskôr popri práci v kúpeľoch Číž na detskom oddelení externe vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave – fyzioterapiu. Postupom času sa pod jej vedením podarilo sprevádzkovať prvý Denný detský stacionár Dedeso v Hnúšti. Keďže vždy vnímala, že deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny treba podporovať v rannom veku, túto víziu jej splnila služba včasnej intervencie v Hnúšti (SVI), ktorej riaditeľkou je už osem rokov.

Keď sa dozvedela, že v Hnúšti existuje občianske združenie, ktoré má záujem zriadiť zariadenie pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, veľmi ju to podľa jej slov zaujalo aj potešilo. ,,Vždy som vnímala, že rodiny, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, potrebujú oveľa viac podpory ako je cvičenie na rehabilitácii. Tak som sa zo zdravotníctva presunula do sociálnych služieb a vôbec to neľutujem,“ hovorí riaditeľka včasnej intervencie. Podotkla, že počas komunizmu bol život ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím odsunutý na okraj spoločnosti.

„Nemali sme možnosť byť s nimi v kontakte a dodnes sa v spoločnosti stretávam s postojmi, že by to tak malo byť,“ povedala Katarína Moncoľová, ktorej sa prostredníctvom o.z Athena, podarilo v roku 2007 sprevádzkovať Denný detský stacionár Dedeso v Hnúšti. Poskytujú v ňom komplexné ambulantné, sociálne služby pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Ako poznamenala, ani v tom čase, ani dnes, nie je samozrejmosťou, aby mali rodiny takúto službu dostupnú. Dochádzajú k nim klienti aj z okresu Brezno, Poltár a mali aj klienta z Revúcej.

Najmä na začiatku začínali s poskytovaním služieb u detí, ktoré mali šesť a viac rokov. „Začala som vnímať, že rodiny potrebujú podporu oveľa skôr. Žili vo svojich stereotypoch, často izolovane a vyčerpane,“ priblížila s tým, že začiatky boli veľmi náročné, finančná podpora takmer nulová a ani oni sami nemali skúsenosti s týmto druhom služby.

V rámci Slovenska sa okres Rimavská Sobota zaraďuje medzi najslabšie vybavené lokality v tejto problematike, no zlepšiť túto smutnú realitu môže práve Služba včasnej intervencie v Hnúšti, so svojimi projektami a víziami. ,,Tento rok sa nám podarilo získať zdroje a zriadiť v našich priestoroch špeciálnu miestnosť pre využívanie konceptu senzorickej integrácie,“ priblížila riaditeľka. Poznamenala tiež, že považuje za dôležité v budúcnosti pracovať na zriadení odľahčovacej služby pre rodiny, ktoré sa starajú o svojich členov so zdravotným postihnutím 24 hodín denne.

Cieľom služby včasnej intervencie v Hnúšti je podporovať rodiny detí s rizikovým vývinom, oneskorením vo vývine, alebo zdravotným znevýhodnením od narodenia do sedem rokov. ,,Sprevádzame rodiny detí predčasne narodených s autizmom, Downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, poruchou zraku, sluchu a komunikácie, vrátane rodín detí, ktorých pozadie ťažkostí ešte nie je známe,“ dodala Moncoľová. Zdôraznila, že vznikli pre rodinu, aby ju podporili v jej prirodzenom prostredí. Pracujú najmä terénnou formou priamo v rodinnom prostredí, kde spoločne s rodičmi hľadajú odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré môže život priniesť.

Služba je najmä pre rodiny z okresu Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. ,,Ak sa na nás rodina obráti, či už po odporúčaní iného odborníka, alebo má informácie z iných zdrojov, dohodneme si informačné stretnutie. Tam rodinu oboznámime o priebehu služby a jej podmienkach,“doplnila.

Za veľmi dôležitú súčasť služby považujú podporu prijatia dieťaťa so znevýhodnením do školského prostredia. Ako ďalej spomenula, často sa stretávajú s prekážkami, ktoré je však možné pri ochote prekonať. ,,Sme veľmi radi, že sú v našich okresoch aj škôlky, ktoré tú odvahu nájdu. Umožnia tak deťom so znevýhodnením zažívať pocit úspechu a dávajú im príležitosť na nadväzovanie rovesníckych vzťahov. S takýmto prístupom sme sa stretli napríklad v MŠ Rimavská Baňa a Teplý Vrch,“ skonštatovala Moncoľová. 

 Okrem spomínaných aktivít je už druhé volebné obdobie poslankyňou MsZ v Hnúšti, kde sa venuje najmä sociálnej problematike. Tiež je predsedníčkou Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie pri MsZ. „Vyžaduje si to veľa času a energie. Ako človek pracujúci v pomáhajúcej profesii si uvedomujem riziko vyhorenia, ktorému je potrebné predchádzať, pretože len potom môžete poskytovať kvalitnú službu,“ vysvetlila Moncoľová. Ďalej prezradila, ako sa potrebovala naučiť vnímať blikajúce kontrolky, ktoré ju upozorňujú na nerovnováhu v prijímaní a dávaní. V určitom čase sa rozhodla vynechať dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa pravidelne venovala.

„Snažím sa dbať o to, aby môjmu ja nič nechýbalo a nesúvisí to s egoizmom. Vyčleňujem si čas pre seba, relaxujem v prírode, v saune, mám veľmi rada umenie, najmä divadlo a film. Rada sa učím nové veci, moje ďalšie vzdelávanie a sebarozvoj považujem za nevyhnutné,“ priblížila Moncoľová, ktorá tento rok tiež ukončuje akreditovaný kurz v arteterapii.

Katarína Moncoľová si nesmierne váži podporu svojej rodiny. S manželom tento rok oslávia 34 rokov spoločného života, on pracuje v stavebnej firme. Radosť jej tiež robia jej tri už dospelé dcéry. Najmladšia študuje vysokú školu, prostredná je špeciálna pedagogička a najstaršia pracuje na ministerstve spravodlivosti.   ,,Už 18 rokov pracujem pre občianske združenie, neziskovú organizáciu. Robím to, prečo som sa slobodne rozhodla a vidím, že je to v prospech našej krajiny i konkrétnych detí a rodín. Verím tomu a dáva mi to zmysel,“ dodala na záver.

Zdroj: Petra Kišová, foto: archív Katarína Moncoľová