V R. Sobote ocenili prácu vyše 70 pedagógov + foto a video

V Rimavskej Sobote ocenili pri príležitosti zajtrajšieho Dňa učiteľov vyše 70 pedagógov. Ide zatiaľ o historicky najväčší počet ocenených pri tejto príležitosti. Stalo sa tak dnes na slávnostnom akte v guľovej sále Mestského kultúrneho strediska. Pre ocenených bol pripravený aj kultúrny program. Ocenení boli riaditelia škôl i učitelia zo všetkých zariadení, či v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Banskobystrického samosprávneho kraja či súkromné školy. Ako pri odovzdávaní odznelo, na území mesta sídli 25 rôznych školských subjektov.

„Primátorovi mesta bolo doručených 25 nominácií. Spoločne s vedúcou odboru školstva na mestskom úrade Renátou Adorjánovou veľmi zodpovedne posúdil jednotlivé nominácie a charakteristiky nominovaných a rozhodol sa udeliť plaketu Jána Amosa Komenského za osobný príspevok v rozvoji školstva,“ povedala moderátorka podujatia Milana Jutková. Ako pripomenula, každý deň, týždeň učiteľom s nádejou a láskou vkladáme do rúk to najvzácnejšie, čo máme, svoje deti. Ako prvú predstavila bývalú učiteľku, takpovediac emeritnú učiteľku, Jolanu Kaliankovú, ktorá sa tento mesiac dožila významného životného jubilea.

Učiteľom sa prihovoril primátor Jozef Šimko, ako aj viceprimátor Attila Halász. Ocenenia odovzdával aj prvý viceprimátor Jozef Tóth.

1/Základná škola Š. M. Daxnera
Dr. V. Clementisa 1857/13, Rimavská Sobota
Peter Černý 
Katarína Kosorínová
Eva Gondová

2/Základná škola Pavla Dobšinského
P. Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota
Erika Demková
Gabriela Kalmárová
Eleonóra Vilhanová

3/Základná škola P. Kellnera Hostinského
Družstevná 835/9, Rimavská Sobota
Anita Antalová
Daniela Kuráková
Milota Bornayová

4/Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Štefan Orosz
Zsuzsanna Farkas Csizmadia
Gabriela Imreczeová

5/Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykommaďarským – AlapiskolaésÓvoda
Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Anita Pappová
Petronela Agócsová
Veronika Vargová

6/Materská škola – Óvoda Daxnerova 486/30
Rimavská Sobota
Zuzana Horváthová
Marcela Repková
Patrícia Kluka

7/Materská škola
P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
Andrea Ternóczka
Ľubica Vilhanová
Miroslava Holičová

8/Materská škola, I.Hatvaniho 1759/13, R. Sobota
Aneta Ruszóová
Dorota Vitályosová
Ružena Sendrejová

9/Materská škola, Sídlisko Rimava 1066/28, Rimavská Sobota
Alena Hudecová
Erika Kosorínová

Beáta Trochová

10/Materská škola, Rožňavská 854/29, Rimavská Sobota
Jarmila Drobná
Viera Števáková
Andrea Juhászová

11/Materská škola – Óvoda
Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
Erika Václaviková
Silvia Oroszová
Viera Kántorová

12/Centrum voľného času
Povstania 605/9, Rimavská Sobota
Dana Spišáková
Milan Mihók

13/ZUŠ
Marian Lacko
Lívia Kónyaová
Daniela Páneková

14/Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
Radomír Leicher
Miroslav Dedinský
Stanislava Szitanková


15/Súkromná základná škola – Magán Alapiskola
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Pavel Molnár
Žofia Zagyiová
Jana Hanuštiaková

16/Špeciálna základná škola
Bottova 13, Rimavská Sobota
Erik Fela
Oľga Palušová
Peter Petrinec

17/Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Sobota – Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola Rimaszombat
Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota
Iveta Tóthová
Marcela Bálintová
Judita Killnerová

18/Súkromná základná umelecká škola
Námestie Š. M. Daxnera 1723, Rimavská Sobota
Andrej Sýkora

19/Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota, Športová 1
Jaroslav Bagačka
Tamara Filadelfiová
Elena Knapová

20/Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi – ReformátusOktatásiKözpont
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
Molnár Beáta
T
ünde Vargová
Györgyi Balaljthy
Elza Hanyus
Agneša Mihályová
Zsolt F
őző
Szilvia Máté

21/Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdaságiés Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota
Dagmar Vašová
Ivan Vilhan

Vladimír Gubala

22/Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium
P. Hostinského 3, 979 01  Rimavská Sobota
Miriam Szántóová
Mária Borosová
Ján Konček

23/Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Blanka Tomčová
Darina Brezovická
Roman Hanus

24/Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070
979 01  Rimavská Sobota
Gizela Kubačková
Alžbeta Bónová
Tímea Danková

25/Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, Rimavská Sobota
Gabriela Radičová
Ľubomír Horváth
Michaela Muránska

Zdroj: vobraze.sk