Riaditeľ Lacko hodlá pokračovať v nastavenom trende ZUŠ-ky a zrealizovať tanečnú sálu

Dlhoročný riaditeľ Základnej umeleckej školy Marian Lacko hodlá pokračovať v nastavenom trende a udržať umelecké vzdelávanie v Rimavskej Sobote na vysokej úrovni. Kritickú situáciu vidí v priestoroch pre vyučovanie najmä v tanečnom odbore.

Do funkcie bol na ďalšie funkčné obdobie vymenovaný od 1. júla. Vo výberovom konaní sa okrem neho o tento post iný záujemca neuchádzal. Informáciu pre vobraze.sk potvrdila vedúca odboru školstva, mládeže a športu na mestskom úrade Renata Adorjánová.

Ako ďalej priblížil Marian Lacko, ZUŠ-ka v R. Sobote si získala vysoký kredit vo všetkých piatich odboroch nielen v rámci Banskobystrického kraja, ale aj na celom Slovensku. „Svedčia o tom vynikajúce výsledky na umeleckých súťažiach, výtvarných výstavách, divadelných, tanečných, hudobných a filmových festivaloch, kde sme za posledné roky, dva desaťročia získali nespočetné množstvo ocenení. Dokonca v audiovizuálnom (filmárskom), výtvarnom a divadelnom odbore aj na medzinárodných fórach,“ priblížil Lacko.

Podotkol, že s tým je spojená aj potreba a neustáleho zlepšovanie materiálnych a priestorových podmienok pre kvalitné napĺňanie štátneho a školského vzdelávacieho programu. Sčasti sa to podľa neho podarilo v rokoch 2009-2011 rekonštrukciou budovy na Svätoplukovej ulici. „Vtedy sa, žiaľ, kvôli kríze nedotiahla dostavba multifunkčnej sály,“ podotkol.

Škola má v piatich odboroch takmer 630 žiakov. Kritická situácia s priestormi pre vyučovanie je podľa Lacka najmä v tanečnom odbore, kde je viac ako 120 žiakov, no len jedna vyhovujúca trieda na vyučovanie tanečných štýlov. „Preto sme nútení vyučovať v prenajatých priestoroch v rámci ZŠ Dobšinského a v MsKS. Aj preto je pre mňa aj do nového funkčného obdobia najdôležitejším cieľom doriešiť priestory triedy, respektíve sály pre tento odbor,“ skonštatoval staronový riaditeľ.

„Samozrejme, že toto nie je možné bez spolupráce s mestom, keďže ono je naším zriaďovateľom. Verím, že sa to podarí a že riaditeľ, ktorý príde do funkcie po mne, tento problém už nebude musieť riešiť,“ povedal Lacko, ktorý vo funkcii riaditeľa ZUŠ pôsobí dvadsať rokov. Je oceňovaný divadelník a zakladateľ či organizátor Letného tábora umenia a výtvarníkov, LETAVY.

Výberové konanie o uplynutí funkčného obdobia bolo aj na ZŠ P. Dobšinského. Podľa vedúcej školstva na túto pozíciu dostali tiež len jednu obálku od jedného kandidáta. Bola ňou súčasná riaditeľka Erika Demková. „Návrh na vymenovanie už máme, je to aj podpísané,“ povedala Adorjánová a dodala, že riaditeľke zatiaľ plynie funkčné obdobie do 26. augusta. Ako Adorjánová ozrejmila, zastávať pozíciu riaditeľa je veľkou zodpovednosťou, čo podľa nej odrádza iných kandidátov. „Ľudia vôbec nemajú kvôli tomu záujem,“ uviedla Adorjánová.

Zdroj: vobraze.sk foto: archív Mariana Lacka