Ocenili učiteľky z okresu Rimavská Sobota

Ocenenia za dlhoročnú prácu dostali viacerí učitelia z okresu Rimavská Sobota. Združenie miest obcí a Gemera im ho udelilo včera na sneme vo Veľkých Teriakovciach. Ako spomenul predseda ZMOGaM Marian Habovčík, udeľovali ich výnimočným pedagógom v materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest na základe návrhov zástupcov obcí a zástupcov škôl. „Každý v niečom vynikal a tým prispel ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu v predprimárnom, alebo základnom vzdelávaní,“ priblížil Habovčík, podľa ktorého nie je vôbec jednoduché postaviť sa za katedru a zaujať deti a udržať ich pozornosť. „Je náročné dokázať vyzdvihnúť a podporiť jedinečnosť každého žiačika či študenta, pomôcť im zorientovať sa v dnešnej rýchlej dobe, pomôcť im nájsť vlastné profesijné smerovanie.“

Cenu ZMOGaM odovzdali Ľubomíre Hroncovej z Materskej školy v Hnúšti, ktorá zasvätila celý svoj profesijný život učiteľskému povolaniu, Viere Strmeňovej z rimavskosobotskej materskej školy, ktorá v tomto roku oslávi okrúhle životné jubileum, Ľubici Knapovej z Materskej školy v Rimavských Zalužanoch, ktorá sa venovala výchove a vzdelávaniu detí 37 rokov.

Krištálovú plaketu s podobizňou Juraja Palkoviča odovzdali riaditeľke ZŠ s MŠ v Klenovci Ľubomíre Vančíkovej, ktorá je vo funkcii od roku 2016. Ocenená bola aj zástupkyňa ZŠ P. K. Hostinského v R. Sobote Jana Szunyaiová, ktorá v školstve pracuje 24 rokov. Plaketou ocenili aj učiteľku Mariannu Lukácsovú, ktorá učí na ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote a má 32-ročnú prax.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Tibor Balyo, archív ZMOGaM

Regionálnym šéfom miest a obcí zostáva Habovčík. Zvolili nového podpredsedu