MŠ na Rybárskej ulici vedie nová riaditeľka

Erika Václavíková, riaditeľka

Materskú školu Slniečko na Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote vedie nová riaditeľka. Je ňou Erika Václavíková, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní. Do funkcie nastúpila na začiatku februára. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedla vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote Karina Kochanová, predošlej riaditeľke Judite Makšiovej skončilo funkčné obdobie. „Zo zákona sme museli vypísať výberové konanie. Prihlásila sa jedna uchádzačka, ktorá splnila všetky požiadavky,“ priblížila. Podľa jej slov kandidátku schválila rada školy a primátor s tým súhlasil.

Bývalá riaditeľka Judita Makšiová zastávala túto pozíciu 15 rokov. V súčasnosti pracuje ako zástupkyňa. „S terajšou riaditeľkou sme si v podstate vymenili posty. Bola zástupkyňou jedenásť rokov, a tak mala všetky predpoklady na to, aby mohla plnohodnotne prebrať túto funkciu. Sme tu ako jedna rodina. Tvoríme tím a veľmi dobre spolu vychádzame,“ uviedla Makšiová.

Erika Václavíková (vľavo) a Judita Makšiová (vpravo)

„V školstve pracujem od ukončenia štúdia. Dostala som ponuku zastupovať v MŠ Slniečko a odvtedy v nej pôsobím. Do výberového konania som sa prihlásila, pretože chcem, aby sa materská škola rozvíjala aj naďalej, či už zapájaním sa do rôznych projektov, podporou mladých učiteliek vo vzdelávaní a v praxi a taktiež aby sa aj materiálne zveľaďovala. Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú som na seba vzala. Moja predchodkyňa nastavila latku veľmi. Aktuálne máme 33 zamestnancov a 142 detí,“ vyjadrila sa Václavíková.

Spolu s bývalou riaditeľkou vypracovali mnoho úspešných projektov zameraných na pohybové a environmentálne aktivity i výchovu. „V tomto trende chceme aj naďalej pokračovať,“ dodala. Vďaka úspechu projektu, ktorý organizovalo Tesco, a do ktorého sa mohli zapojiť hlasovaním obyvatelia Rimavskej Soboty, sa im podarilo dosadiť nové stromy, kvety, kríky a nainštalovať náučné tabule z ríše zvierat. „Od januára do októbra realizujeme ďalší úspešný projekt Slovenskej sporiteľne.“ Vďaka finančnej pomoci, ktorú získali v hodnote 4500 eur, vybudujú environmentálny altánok, pri ktorom budú vysádzané ďalšie medonosné kvety a stromy. „Budeme spolupracovať s lesnými pedagógmi, včelármi či ochranármi. V apríli by sme chceli zorganizovať slávnostné otvorenie tohto altánku. Jeho súčasťou bude aj pódium, to bude z jednej strany a z druhej strany to bude tzv. environmentálna učebňa s lúčnym ekosystémom. Tento projekt nie je jediný, vďaka ktorému získali finančnú pomoc zo Slovenskej sporiteľne. Už v minulosti to bola dotácia v hodnote 6000 eur. Zásluhou nej sa im podarilo vybudovať dopravné ihrisko.

Zdroj: vobraze.sk