V Tornali udelia tri Ceny mesta a dve Ceny primátorky

Judit Lax a Jaroslav Scholtz

Dni mesta sa v Tornali uskutočnia na budúci týždeň. Cena mesta bude počas nich udelená Jaroslavovi Scholtzovi, Ladislavovi Tolmáčimu a Istvánovi B. Kovácsovi. Rozhodli o tom poslanci tornaľského mestského zastupiteľstva na svojom utorňajšom zasadnutí. Cena mesta je spojená aj s finančnou odmenou vo výške 300 eur. Scholtz bude ocenený za „vyše tridsaťročnú záslužnú a obetavú činnosť v prospech spoločenstva mesta. Ako učiteľ v ZUŠ svojou vynikajúcou pedagogickou prácou prispel k šíreniu dobrého mena Tornale doma i za hranicami“. Pán muzikant, takú má prezývku.

Ladislav Tolmáči má vysokoškolský titul profesor. V Tornali, kde na tamojšom gymnáziu maturoval, sa stane laureátom Ceny mesta za „ vynikajúce tvorivé výkony, ktorými obohatil ľudské poznanie“. Svojou vedeckovýskumnou činnosťou prispel k rozvoju výučby geografie na Slovensku. Jeho publikačná činnosť je rozsiahla. „Od roku 2007 je predsedom komisie pre výučbu geografie na základných školách, komisie pre
výučbu geografie na stredných školách a komisie pre výučbu vlastivedy pri ŠPÚ. V súčasnosti je prezidentom Slovenskej geografickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,“ uvádza sa na webovej stránke mesta.

Rovnaké ocenenie si prevezme archeológ, etnograf, redaktor a spisovateľ István B. Kovács, ktorý v tomto roku oslávil okrúhle životné jubileum (70 rokov). „Významnou mierou prispel k zachovaniu kolektívnej pamäte Maďarov žijúcich na Slovensku a prispel tým k šíreniu dobrého mena Tornale a Gemera doma i v zahraničí,“ uvádza sa v uznesení mestského zastupiteľstva. Pracoval aj v Gemersko – malohontskom múzeu, bol tiež vysokoškolským pedagógom. Je zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Gömörország. Archeologické vykopávky vykonával aj v Zoltánke v Tornali. Je autorom viacerých kníh.

Cenu primátorky Eriky Győrfiovej si za „vynikajúce tvorivé výsledky a šírenie dobrého mena Tornale a Gemera doma i za hranicami“ preberie herečka Judit Lax. Tá pochádza z Tornale a podľa materiálov na webovej stránke mesta je od roku 2012 členkou Divadla Thália v Košiciach, no hrala už vo viacerých celovečerných filmoch i seriáloch. V tomto roku oslávila štyridsiatku. Cenu primátorky dostane tiež básnik, spisovateľ, prekladateľ a redaktor Károly Kövesdi, čo poslanci rovnako zobrali na vedomie. A to za „celoživotné vynikajúce tvorivé výsledky a šírenie dobrého mena Tornale doma i za hranicami“. Študoval na tornaľskom gymnáziu. Čoskoro oslávi sedemdesiate narodeniny. Kövesdi bol podľa podkladov pre poslancov napríklad aj vedúcim redaktorom v týždenníku Magyar7, predtým bol povereným vedúcim redaktorom tiež vo Vasárnape. Pôsobil i v denníku Új Szó.

Súčasťou Dní mesta bude v Tornali jarmok a rôzne podujatia. Medzi nimi aj slávnostné otvorenie atletickej dráhy. V sobotu 7. októbra budú súčasťou programu vystúpenia Infinity Neoton Show, Red Hot Chilli Universe či koncert Samuela Tomečka.

Zdroj: vobraze.sk, mesto Tornaľa, foto: FB Judit Lax a L. Polgári