Technické služby mesta v Hnúšti skončia ako príspevková organizácia. Prejde pod mestský úrad

Hnúšťa Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti schválilo zrušenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta bez právneho nástupcu ku dňu 31. 12. 2023. A to s tým, že práva a povinnosti prechádzajú od nasledujúceho dňa po zrušení na mesto Hnúšťa. Organizácia prejde od začiatku nového roka ako oddelenie pod mestský úrad. Za takéto rozhodnutie hlasovalo v utorok 26. septembra šesť poslancov, traja boli proti a jeden prítomný poslanec nehlasoval.

„Žiadame primátora mesta a mestský úrad, aby v spolupráci s právnikom pristúpili ku všetkým krokom, ktoré je potrebné zrealizovať, aby tento prechod pod mesto bol bezproblémový,“ uviedla po schválení uznesenia poslankyňa Miroslava Vargová.

Hnúšťanskí poslanci sa opakovane zaoberali otázkou transformácie Technických služieb mesta v súvislosti s ich hospodárením. „Tak ako je to teraz, neviem, či sú Technické služby finančne udržateľné,“ uviedol na rokovaní zastupiteľstva viceprimátor mesta Michal Bagačka. Spomedzi možností, akým smerom sa uberať, podľa jeho slov transformáciu z príspevkovej organizácie na eseročku i objednávanie služieb u súkromníka zamietli. „Ich zefektívnenie musí byť, pretože jednoducho je problém s ich financovaním,“ dodal. V hre tak zostali dva varianty, ponechanie Technických služieb ako príspevkovej organizácie, alebo presunutie organizácie pod mestský úrad ako oddelenie. Podľa vyjadrenia Bagačku by sa pre občanov z hľadiska poskytovaných služieb nemalo nič meniť. „Možno fungovanie pod oddelením mestského úradu je finančne lepší variant ako súčasná príspevková organizácia,“ načrtol pred rozhodnutím zastupiteľstva. Viceprimátor si myslí, že personálne veci vedia zvládnuť.

Z radov poslancov zaznela kritika, ktorá sa týkala toho, aké materiály dostávali od mestského úradu počas rozhodovania. „Ucelený materiál sme, žiaľbohu, nedostali. Dostaneme nejaké útržkovité materiály. Určite by som v tomto smere odporučil, aby si pán riaditeľ aj so zodpovednými ľuďmi z mesta k tomu konečne sadli a toto, ako sme požadovali dávno, nachystali,“ uviedol poslanec Marián Petrok.

„Aj ja vnímam zo strany mesta nedostatočne pripravené materiály,“ pridala sa mestská poslankyňa Miroslava Vargová. „Takisto ako sa služby poskytujú pod príspevkovou organizáciou, tak sa môžu poskytovať aj pod oddelením mestského úradu. Samozrejme, s vyriešením podnikateľskej činnosti, ktorá však tvorí veľmi malý zlomok celkového fungovania Technických služieb,“ nechala sa počuť. Nemyslí si, že situácia bude od 1.1. 2024 úplne ružová, ale niekde s riešením začať treba. Vargová sa vyjadrila aj k zamestnancom. „Je potvrdené právnikom, že všetci zamestnanci, ktorí by mali záujem, by prešli pod mesto. Ale, samozrejme, musí nastať aj prehodnotenie toho, či je ich pracovná činnosť rozdeľovaná efektívne,“ doplnila.

Zdroj: vobraze.sk