V R. Sobote sa v minulom roku konalo 106 sobášov a najviac ich bolo v júni

V roku 2023 sa v rimavskosobotskom matričnom obvode uskutočnilo 106 sobášov, z toho bolo 80 civilných a 26 cirkevných. Pre vobraze.sk to uviedol matričný úrad. V porovnaní s rokom 2022 je to pokles, keďže vtedy sa konalo 131 sobášov. V uplynulom roku sa najviac sobášov uskutočnilo v júni, bolo ich 18. Čo sa týka jednotlivých dní, tak do stavu manželského vstúpilo najviac párov 25. februára. A to konkrétne štyri. Ako ďalej informovala matrika, jeden civilný sobáš prebiehal mimo sobášnej siene a najstarší snúbenci boli šesťdesiatnici. Naopak, v jednom prípade bol jeden zo snúbencov pod hranicou dospelosti.

Na rimavskosobotskom matričnom úrade zaznamenali štyri sobáše (dve ženy a dvaja muži) s cudzími štátnymi príslušníkmi. V dvoch prípadoch boli z Česka a raz zo Sýrie i Maďarska.

V Rimavskej Sobote sa v minulom roku narodilo podľa matričného úradu 911 detí a najčastejšie mená, ktorá dávali rodičia svojim ratolestiam, boli Tobias, Brandon, Sebastian, Sofia, Natália a Ema.

V rámci matričného obvodu zomrelo vlani 607 ľudí. Podľa informácií z matriky mala Rimavská Sobota k 31. decembru minulého roka 21 322 obyvateľov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 pokles o 205 obyvateľov. Na tunajšej matrike zaznamenali v uplynulom roku 39 rozvodov, týka sa to občanov, ktorí mali sobáš v R. Sobote.

Do Matričného obvodu R. Sobota patria okrem okresného mesta aj Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Zdroj: vobraze.sk