Tomašová je jednou z častí mesta R. Sobota

Kedysi bola obcou a v prvej polovici minulého storočia ju pričlenili k mestu. V tejto časti Rimavskej Soboty sa na kopci nachádza hvezdáreň, či svadobčanmi obľúbené miesto – kaštiel na Tomašovskej ulici. Pri hlavnej ceste je zvonica a autobusová zastávka. Na vynovenej budove Spoločenského domu je pamätná tabuľa. kpt. Ondreja Šmála, ktorý hrdinskou smrťou padol v boji o Sevastopol.