Gemerské zvesti už ako mesačník

Z dvojtýždenníka Gemerské zvesti/Gömőri Hírlap sa stal mesačník. Periodikum už nebude distribuované do schránok domácností, ale voľne dostupné na vybraných miestach.Znížil sa tiež jeho náklad, a to z 9 000 na 3 000 kusov. Rozhodlo o tom rimavskosobotské mestské zastupiteľstvo. Aprílové číslo GZ/GH vyšlo tento týždeň.

Redaktor Martin Ambróz v jednom z článkov informoval, že noviny budú zatiaľ dostupné v podateľni mestského úradu, v mestských častiach Bakta, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz, Mojín a Dúžava, v obchode COOP Jednota na Sídlisku Rimava, v Klube dôchodcov na Daxnerovej ulici atď. „Našou snahou je umiestniť noviny na čo najväčší počet miest v meste, aby sa k nim dostal každý občan, ktorý má o ne záujem,“ napísal.