Ocenili viac ako 20 ľudí, ktorí sa podieľali na rozvoji R. Soboty, lekárov, podnikateľov či bagristu

Ocenenie za rozvoj mesta Rimavská Sobota si na radnici prevzalo viac ako 20 ľudí z rôznych oblastí. Ocenenia im boli udelené včetra v obradnej sieni počas Gemersko-malohontského jarmoku. Spolu s nimi samospráva vyhodnotila aj súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku.

Medzi ocenenými boli: Igor Antal, Elemér Ádám, Zoltán Bán, Tibor Bartók, Dušan Béreš, Ľudevít Boldi, Tibor Durdjak, František Gödri (ospravedlnil sa), Elena Hanusová, Štefan Koháry, Tatiana Koniarová, František Kubačka, Július Lukáč, Vojtech Majerčík, Anton Malatinec, Jozef Malček, Róbert Nagyferencz, Pavel Nozdroviczi, Ladislav Pačmár, Mária Páková, Štefan Szőke in memoriam – ocenenie prebral jeho syn, Marta Trochová. Valéria Sebőková, Attila Zajíc a Jana Wirtschafterová sa oceňovania nezúčastnili.

Primátor Jozef Šimko vyzdvihol lekára Antona Malatinca, ktorý mu podľa jeho slov v roku 1983 zachránil život. Podobne vyzdvihol aj Jozefa Malčeka. „Vidíte ho v bagri v rámci mesta. Tento človek robí pre mesto parkoviská, chodníky, ulice. Ďakujem pekne,“ povedal Šimko. Ako ďalej podotkol, oceneným je aj Ladislav Pačmár, ktorý robil fontánu v mestskej záhrade a robí aj fontánu na Námestí Š. M. Daxnera. Je to sakramentsky šikovný človek,“ skonštatoval Šimko, ktorý sa pozastavil aj pri gitaristke a učiteľke Márii Páko, ktorá je významná osobnosť kultúrneho života v meste.

Ocenenie by si podľa primátora Jozefa Šimka zaslúžili viacerí Soboťania. „Neraz doslova aj anonymní hrdinovia každodenných prípadov, aj mnohí z tých, čo už nie sú medzi nami,“ povedal v príhovore a dodal, že pri robení zoznamu vyberali tých najaktívnejších. Pri tejto súvislosti pripomenul, že nás čaká mimoriadne ťažký rok v každom ohľade. „Musíme byť pripravení aj na neočakávané udalosti a situácie nielen v rámci nášho mesta, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky.

Vyhodnotená bola aj súťaž o najkrajší balkón či predzáhradku. Pracovníci referátu životného prostredia na mestskom úrade ich monitorovali priebežne počas leta. Podľa vyjadrenia Jána Bozóa do užšej súťaže zaradili 29 balkónov a 21 predzáhradiek. Ako Bozó poznamenal, stále je dosť ľudí, ktorí nešanujú čas, námahu a peniaze, aby prispeli k tej tvári mesta, ktorú vidíme. „Svojou prácou nerobíte radosť len sebe, ale aj okoloidúcim a každému, ktorý sa vie pokochať krásou,“ povedal.

Najkrajší balkón v R. Sobote má rodina Vetráková z Novomeského ulice. Na druhom mieste skončila Vlasta Dulayová z Rožňavskej ulice a trojicu uzatvára Zuzana Neumanová z Hurbanovej ulice.

Najkrajšiu predzáhradku má podľa hodnotiacej komisie rodina Farkašová. Druhú najkrajšiu predzáhradku má rodina Zeleznikova a a tretie miesto pripadlo rodine Sabovej.

Zdroj: vobraze.sk