Mesto sa opäť zapojí do výzvy na rekonštrukciu vnútroblokov. S témou internát nepohli + video

Rimavskosobotská samospráva sa opätovne zapojí do výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Západ. Poslanci o tom jednohlasne rozhodli na uplynulom mestskom zastupiteľstve.

Samospráva sa do výzvy, ktorú vyhlásilo ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, zapojila už v minulosti, no vtedy dostala oznámenie, že projekt nesplnil všetky podmienky, Chýbala príloha, no ako uviedla vedúca odboru rozvoja mesta Eva Muráriková, ktorá materiál na zastupiteľstvo predložila, mesto ju poslalo elektronicky. „Odvolali sme sa a následne nám bolo oznámené, že projekt bol znova zaradený do hodnotenia. Získal 58 zo 64 možných bodov. Po troch mesiacoch nám však oznámili, že napriek tomu, že bol projekt zaradený do hodnotenia, vo výzve už nie je dostatok finančných prostriedkov na to, aby bol podporený,“ ozrejmila celú situáciu Eva Muráriková s tým, že projekt sa dostal do zásobníka projektov, ktorý je určený na to, že pokiaľ by sa nejaké financie zvýšili, tieto projekty by mohli byť podporené.

„Situáciu sme konzultovali s projektovými manažérmi a tí nám odporučili zapojiť sa do najnovšej výzvy.“ Ak sa chce samospráva uchádzať o financie, projekt je potrebné podať do 22. mája aj s prílohou aktualizovaného uznesenia MsZ. Podľa Murárikovej sa rozpočet projektu nemenil, zostal vo výške vyše 553 tisíc eur. Spolufinancovanie mesta má byť vo výške 27 tisíc eur. V prípade, že mesto uspeje, na sídlisku Západ sa zrekonštruujú tri vnútrobloky – vnútroblok Rimavská – L. Svobodu, vnútroblok L. Svobodu – Vansovej a vnútroblok Česká – Novomeského.

Odpredaj budovy internátu stiahli z rokovania

Mestské zastupiteľstvo sa znova zaoberalo nevyužitou budovou bývalého internátu na Školskej ulici. Primátor Jozef Šimko totiž predložil na terajšie rokovanie návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj spomínanej budovy. Poslanec Roman Vaľo ale navrhol tento bod stiahnuť z rokovania, keďže stále platí uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo súhlasilo s vybudovaním bytov pre mladé rodiny, ale s podmienkou, aby samospráva do konca júna mestskému zastupiteľstvu predložila celkovú štúdiu prestavby na byty pre mladé rodiny a zároveň získala súhlas občanov žijúcich v tejto lokalite. Primátor s týmto postupom nesúhlasil a prečítal list od občana, ktorý upozornil na katastrofálne hygienické podmienky panujúce v chátrajúcej budove, keďže sa tam usadili ľudia bez domova. Aj z tohto dôvodu primátor nesúhlasil, aby sa čakalo do konca júna a o budove sa rozhodlo čo najskoršie.

Do diskusie sa zapojilo niekoľko poslancov, ktorí predstavili rôzne možnosti, ako naložiť s budovou. Poslanec Štefan Tankó pripomenul, že ľudia si všeobecne neželajú byty v internáte. Riešením by možno podľa neho bola menšia bytovka. „Tiež si to neviem predstaviť, ako tam vytvoriť byty v takom pločte, plus k tomu občianku vybavenosť ani nehovorím a hneď vedľa dopravného ihriska to nejde dokopy,“ Tankó. Zároveň dodal, že občania nevideli štúdiu, ako by to malo vyzerať. „Chcem, aby sa s tou budovou niečo urobilo, ale treba tých ľudí presvedčiť, že má to zmysle, ale treba im niečo viditeľné ponúknuť,“ dodal.

Poslankyňa Erika Juhászová už dlhší čas zastáva názor, aby sa budova predala a mesto zo získaných peňazí postavilo byty v nejakej inej lokalite. Spomenula, že v uvedenej lokalite chýbajú hlavne služby pre starších ľudí, a preto by sa mohlo uvažovať aj nad možnosťou, aby sa v časti budovy vybudovali práve takéto služby. Za predaj bol aj poslanec Pavel Zvara, podľa ktorého by sa zbavili problému a získané financie by mohli využiť na výstavbu športovej haly.

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Zoltán Cziprusz, ktorý navrhol desaťminútovú prestávku a poradiť sa. Ako skonštatoval, bolo prítomných 17 poslancov a mali by o internáte rozhodnúť konečne. „Keď bude mať osem ľudí rovnaký názor, isto sa pridám. Ak to necháme na júnové zastupiteľstvo, ani v auguste to neukončíme,“ povedal Cziprusz.

Poslanec Ivan Hazucha bol za stiahnutie návrhu na odpredaj. R. Sobota podľa neho byty potrebuje, no nie je zástancom toho, aby išli do rizika, že internát kúpi niekto a nasťahuje tam ľudí podľa ich pravidiel z okolia. „Keď byty, tak ich robme sami, zahlasujem aj za zakonzervovanie,“ spomenul.

foto: TV Rimava

Poslanci sa po krátkej prestávke nezhodli na vyriešení problému internátu. Desiati zahlasovali za stiahnutie bodu o odpredaji internátu. Platí tak pôvodné uznesenie do konca júna za výstavbu bytov, ale s podmienkami predloženia štúdie prestavby a súhlasu občanov žijúcich v tejto lokalite.

Zdroj: vobraze.sk