Rastislav Polák je generálnym vikárom. Do kostola v R. Sobote vrátili zreštaurovaný obraz z 18. storočia

Do farského kostola svätého Jána Krstiteľa, ktorý je dominantou Hlavného námestia v Rimavskej Sobote, vrátili pred Vianocami centrálny obraz. Zrekonštruovaný bol aj oltár, do ktorého minulý týždeň nainštalovali a vsadili obraz „Sťatie sv. Jána Krstiteľa“, od V. Fischera. Ide zavŕšenie štvorročnej práce. Vobraze.sk o tom informoval dekan Rastislav Polák, ktorý je zároveň generálnym vikárom Rožňavskej diecézy.

Ako ďalej priblížil, nejde o nový obraz, ale po etapách zreštaurované a zachránené pôvodné dielo. Obraz je z 18-teho storočia, starý je skoro ako kostol. Podľa Poláka bol obraz v minulosti čistený, ale zreštaurovaný doposiaľ nebol, je preto rád, že sa to stihlo pred Vianocami. „Odľahlo mi. Ľuďom sa to zdalo byť už dlho, ale sú kostoly, kde majú desaťročia postavené lešenie. Ľudia sú už spokojní,“ povedal Polák. Zároveň dodal, že obraz vo svojej dielni reštauroval Marian Keleši z Veľkého Bielu pri Bratislave a oltár reštauroval Martin Kukura z Levoče. „Robili to dvaja. Termín dokončenia tak nezáležal na nás, ale na reštaurátoroch,“ povedal. Reštaurovanie kompletne vyšlo okolo 130 tisíc eur. Jeho súčasťou boli aj zlaté prvky anjelov či kamenné pozadie. Práce začali reštaurovaním svätostánku, zlatej časti, v ktorej sú okolo bohostánku umiestnení Anjeli. Pokračovala reštaurovaním centrálneho obrazu hlavného oltára a súčasne postupným reštaurovaním hlavného oltára, čoho svedkami sme boli všetci, keď oltár bol zahalený lešením.  „Stálo to dosť, len reštaurovanie obrazu vyšlo na 33 tisíc eur,“ povedal a dodal, že to financovali aj z grantov.

Generálny vikár Rožňavskej diecézy

Rastislav Polák je generálnym vikárom Rožňavskej diecézy. Ako priblížil, do tejto funkcie bol vymenovaný rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom 1. júla 2022 na obdobie jedného roka. „Stále som však farárom a dekanom v Rimavskej Sobote. Mám tu dvoch kaplánov. Štvrtky a piatky dochádzam do Rožňavy,“ povedal a dodal, že to vníma ako službu pre diecézu, pre dobro tých druhých. „Mám väčšiu zdpovednosť, ale aj povinnosti. Zastupujem rožňavského diecézneho biskupa Stanislava Stolárika. Som jeho najbližším spolupracovníkom a podieľam sa na vedení diecézy v danej úlohe. Mám na starosti kňazov diecézy,“ vysvetlil. Riadením dekanátu je na toto obdobie vymenovaný vicedekan Marián Tomašov z Hnúšti. „On teraz trochu viac riadi náš dekanát. Riadime ho spolu, ale prenechal som také väčšie veci jemu,“ dodal.

Zdroj: vobraze.sk