V Tornali začala fungovať Agentúra integrovanej starostlivosti

Revolúcia v sociálnej starostlivosti už má reálnu podobu, za seniormi pri Slanej chodia opatrovateľky priamo domov. Revolúcia v sociálnej starostlivosti, ktorú Banskobystrický samosprávny kraj ohlásil takto pred rokom, má už dnes reálnu podobu. V Tornali začala fungovať Agentúra integrovanej starostlivosti, ktorá aktuálne zamestnáva jedenásť opatrovateliek a stará sa o 19 klientov s rôznym stupňom odkázanosti.

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, starostovia a starostky obcí Mikroregiónu pri Slanej, primátorka mesta Tornaľa i ďalší partneri sa v piatok 10. júna stretli priamo v Tornali, aby slávnostne otvorili priestory Agentúry integrovanej starostlivosti.

Tá prináša prielom v poskytovaní sociálnej starostlivosti v regióne južného Gemera a na jej vznik sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) prostredníctvom iniciatívy Catching-UpRegions podarilo získať 1,2 milióna eur z európskych zdrojov.

„Ide o spôsob, ako zmierniť krízu spôsobenú starnutím populácie a nedostatočnými kapacitami zariadení sociálnych služieb. Ide tiež o pomoc obciam, aby boli schopné napĺňať svoje originálne kompetencie starostlivosti o seniorov. Je to unikátny projekt, ktorý sa realizuje ako pilotný práve v Banskobystrickom samosprávnom kraji a inde na Slovensku zatiaľ v tejto podobe neexistuje,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.


Podľa jeho slov je projekt výnimočný aj tým, že je zameraný na človeka – seniorom umožňuje ostať čo najdlhšie v domácom prostredí, kde to poznajú a cítia sa dobre a zároveň je o nich postarané.

Agentúra spustila svoju činnosť oficiálne 2. mája, počet zamestnancov je 23, z toho jedenásť opatrovateliek. Starajú sa o 19 klientov s rôznym stupňom odkázanosti, ktorí pochádzajú zo šiestich obcí regiónu (Tornaľa, Štrkovec, Riečka, Včelince, Rumince a Lenka) – otvorená je však pre ľudí zo všetkých 15 obcí mikroregiónu.

„Ďalšími aktivitami, ktoré sa v rámci iniciatívy Catching-UpRegions realizovali, bola príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nevyužívaného objektu v obci Kráľ na Denný stacionár a projektová dokumentácia na výstavbu Zariadenia pre seniorov v obci Štrkovec, v hodnote 1,850 milióna eur. Na tieto projektové zámery boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a v súčasnosti sa čaká na ich schválenie,“ doplnila Denisa Nincová, riaditeľka Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Podobný model Centier integrovanej starostlivosti spustila župa koncom minulého roka aj v ďalších troch mikroregiónoch – Novohradské podzámčie (okres Lučenec), Južné Sitno a okres Banská Štiavnica a Veľký potok – Ipeľ (okres Veľký Krtíš).

„Tým však nekončíme, našim cieľom je, aby sme do ďalších štyroch rokov pokryli takouto službou polovicu nášho územia. Je obrovské množstvo ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú, nemajú ju kde dostať a je našou spoločnou vôľou a zodpovednosťou, aby sme ju vedeli poskytnúť. Už dnes vieme o ďalších približne dvadsiatich mikroregiónoch, s ktorými komunikujeme a ktoré prejavili záujem. Ďakujem aj ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za spoluprácu a za to, že už dnes máme predpripravené zdroje na rozširovanie takýchto služieb,“ uzavrel podpredseda BBSK Ondrej Lunter.Zdroj: tlačová správa BBSK (redakčne upravené)